Giới thiệu

Ths Cao Trung Hậu

@ Học Vấn :

Tốt nghiệp Đại học ngành Cơ Khí Năng Lượng - Trường ĐH Bách Khoa Tp HCM.

Tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Công Nghệ Nhiệt - Trường ĐH Bách Khoa Tp HCM.

@ Các Vị Trí Hoạt Động :

Director at BIM PRO VN CO.,LTD

Certificate about BIM Traininers by Queen’s University Belfast

Co. Founder BIM VIET NAM COMMUNITY

Founder BIM PRO VN TRAINING CENTER

Founder CONG DONG REVIT PRO

Lecturer at Faculty Of Heat and Refrigeration Engineering of IUH

@ Các Lĩnh Vực Hoạt Động

 • BIM (Building Information Modeling)
 • VR (Virtual Reality - Thực Tế Ảo)
 • AR (Augmented Reality - Thực Tế Tăng Cường)
 • MR (Mixed Reality - Thực Tế Hỗn Hợp)
 • MEP ( Mechanic Electric Plumping) / HVAC
 • GREEN BUILDING / CFD SIMULATION
 • EDU (Education / Training )

@ Các phần mềm sử dụng :

 • AUTODESK SOFTWARE ( Revit / Inventor / Naviswork / CFD Simulation / Dynamo ...)
 • VR SOFTWARE ( Symmetry VR / Revit Live / Iris Prospect / Revizto ...)
 • AR SOFTWARE ( Unity / Unreal , ...)
 • MEDIA SOFTWARE (Lumion / Twinmotion / ... )
 • GOOGLE SOFTWARE ( Google Doc, Google Sheet , Google Form, Google Calendar, ... )
 • OFFICE SOFTWARE ( Outlook / OneDrive / OneNote / SharePoint / Forms , ... )