TRANG HỌC TRỰC TUYẾN

BIM PRO VN TRAINING CENTER

#BIMPROVN #VIRTUAL_REALITY #VR #AUGMENTED_REALITY #AR #REVIT_ARC #REVIT_MEP #REVIT_MOITRUONG #SCAN3D #BDS360 #TRAVEL360 #CFD

KHÓA HỌC REVIT KIẾN TRÚC

REVIT ARC

REVIT DỰ ÁN KIẾN TRÚC - 3.000.000đ

KHÓA HỌC REVIT CƠ ĐIỆN LẠNH

REVIT MEP

REVIT DỰ ÁN CƠ ĐIỆN LẠNH - 3.000.000đ

KHÓA HỌC REVIT MÔI TRƯỜNG

CƠ BẢN

REVIT CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI - 3.000.000đ

KHÓA HỌC REVIT MÔI TRƯỜNG

NÂNG CAO

REVIT CHẾ FAMILY MÔI TRƯỜNG - 4.000.000đ

KHÓA HỌC CFD SIMULATION

CƠ BẢN

MÔ PHỎNG CFD SIMULATION AUTODESK - 6.000.000đ

KHÓA HỌC DIỄN HOẠT LUMION

MÔI TRƯỜNG

DIỄN HOẠT DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG - 2.000.000đ