Wie zijn wij

index:

  • organigram bc. de Koepel
  • organisatie (bestuursleden) bc. de Koepel
  • huishoudelijk reglement
  • historie van bc. de Koepel


organisatie van biljartclub de Koepel

Bc. de Koepel heeft diverse leden - die buiten hun biljartspel om - een of meerdere organisatorische functies vervullen.

Het bovenstaande organigram geeft u al een indruk van de organisatie structuur van biljartclub de Koepel.

Bc. de Koepel heeft een bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit bestuur wordt door de leden op de Algemene Ledenvergadering gekozen of herkozen. De taakomschrijving van onze bestuursleden kunt u terug vinden in het Huishoudelijk Reglement.

De overige functies, zoals wedstrijdleiders en Bondswedstrijdleider kunt u terug vinden op respectievelijk de pagina's [interne competitie] en[KNBB dagcompetitie ]

huishoudelijk reglement biljartclub de Koepel

2015-09-01 HH reglement_rev art 2.pdf

(klik op rechter bovenhoek om document te vergroten)

eerste advertentie

&

de face-lift

historie van biljartclub de Koepel

Onze biljartclub is opgericht op 8 januari 1988. In de tweede helft van de jaren tachtig in de vorige eeuw, werd besloten om de toen nog jonge wijk "Kerkelanden" te voorzien van een wijkcentrum. In oktober 1979 werd het Wijkcentrum de Koepel geopend, echter ...... er was niet voorzien in een biljarttafel. Dankzij een grote inzamelingsactie kon er voor de jaarwisseling nog een biljarttafel worden aangeschaft, waarna de eerste spelers clan een feit was.

Wat begon als een spelersclubje van vier spelers op de woensdagmorgen, breidde zich uit naar een (kleine) biljartclub op de vrijdagavond. De biljartclub begon te groeien, begin jaren negentig kwam er een tweede biljarttafel en had de club de dinsdagavond er bij gekregen.

In de periode mei tot september 2015 onderging het wijkcentrum een grote face lift, waarbij beide biljarttafels werden vernieuwd en verplaatst naar de barruimte.

Inmiddels zo'n dertig jaar later, draait biljartclub de Koepel nog steeds naar alle tevredenheid. Nieuwe leden treden aan, van veel oud-leden hebben we helaas afscheid moeten nemen. Werd vroeger nog alles uitgerekend op een rekenmachine, tegenwoordig maken we gebruik van score programma's op de PC, moderne multi media en hebben we high-tech score borden.

Het nieuwe seizoen gaan we wederom met twee teams deelnemen aan de KNBB dagcompetitie .

Uiteraard staat sportiviteit bij ons in een hoog vaandel, maar gezelligheid en plezier in de biljartsport is voor ons ook zeer belangrijk.

Aan Lodewijk XI, fervent biljarter, wordt de volgende uitdrukking toegeschreven :

Aie, mes reins vont-ils m'obliger à renoncer à jouer au jeu de boules ? ça jamais ! Plutôt me faire installer un terrain sur une table.

(Ai, gaan mijn lendenen me verplichten af te zien van het ballenspel? Dat nooit ! Dan laat ik een terrein op een tafel plaatsen)

Alzo werd de eerste biljarttafel vervaardigd. Ze bestond uit een houten blad, bedekt met een fijn laken en voorzien van lederen opstaande banden.

De biljarttafel zoals we die heden ten dage kennen zou dus van Franse oorsprong zijn, en zou uit de vijftiende eeuw dateren.


Veel geruzie is er geweest of het biljartspel nu in Engeland dan wel in Frankrijk is uitgevonden.

Uit de naam "billart" leiden de Engelsen af, dat het een Engelse vinding is, omdat de uitvinder Bill Kew voor het

eerst de bal met zijn yard (= ellestok) op de tafel zou hebben gespeeld.

De Fransen zeggen, dat het woord "billart" een samenvoeging is van bille (= bal) en art (= kunst) en dus betekent "de kunst van het balspel"