Lidmaatschap

algemene informatie

voor het organigram, het bestuur en het huishoudelijk reglement: klik op de onderstaande koppeling

Het ledenbestand van biljartclub de Koepel is verdeeld over twee speelavonden, namelijk de dinsdag- en vrijdagavond in Wijkcentrum de Koepel te Hilversum. De speelavonden vangen aan om 19:00 uur en duren tot ca. 23:00 uur. Tijdens deze speelavonden wordt er een interne zomercompetitie en een interne wintercompetitie gespeeld.

Om aan een van deze avonden deel te kunnen nemen, dient u lid te zijn van biljartclub de Koepel. U bent natuurlijk van harte welkom om eens op een van onze speelavonden te komen kijken en wat wat van de sfeer te proeven. Ook staan we open om uw eventuele vragen te beantwoorden. U hoeft geen Keulemans te zijn om lid te worden bij onze club, maar een basiskennis en vaardigheid van de (carambole) biljartsport is wel een pré, omdat er tijdens speelavonden geen ruimte is tot het geven van biljart les.

U speelt - als aspirant lid - eerst gedurende een periode van 2 tot 4 weken de zgn. 25-beurten partijen, waarna uw aanvangsmoyenne en bijbehorende partijlengte kan worden vastgesteld. Deze periode is voor u - en voor ons - tevens de gelegenheid om elkaar te leren kennen. Dit aspirant lidmaatschap is voor u geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Na deze periode zal het bestuur - in wederzijds overleg met u en met de overige leden van de betreffende speelavond - u het volwaardig lidmaatschap aanbieden. Als volwaardig lid kunt u - buiten de interne competitie om - op vrijwillige basis deelnemen aan de KNBB dagcompetitie.

Het volwaardig lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één club - of wel seizoensjaar en wordt zonder tegenbericht jaarlijks verlengd.

Het club- ofwel seizoensjaar loopt vanaf 1 september tot en met 31 augustus het opvolgende jaar.

  • de contributie voor het lidmaatschap bedraagt: € 75,00 per jaar;
  • de contributie voor deelname aan de KNBB dagcompetitie bedraagt ca. € 18,50 per jaar.

De leden spelen op de avond minimaal één partij Libre en één partij Bandstoten. Ook wordt van u verwacht dat u op de speelavonden optreedt als arbiter/schrijver bij partijen van uw collega leden. De interne wintercompetitie wordt traditioneel tijdens een gezellige avond afgesloten met een finale tussen de twee hoogst geplaatste spelers (van de dinsdag- en van de vrijdagavond) in zowel het Libre als in het Bandstoten.

Heeft u interesse in het lidmaatschap van biljartclub de Koepel, dan kunt dit kenbaar maken aan onze ledenadministrateur:

U kunt ook gebruikmaken van het onderstaande digitale inschrijfformulier.