PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych niesie ze sobą szereg obowiązków dla pracodawców – na tej stronie dowiesz się, jak i na co przygotować swoją firmę.

Więcej o PPK

ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE 2020 – 2021

W obliczu dużej wagi modyfikacji i ich liczby, szczególnie ważne jest, aby systemy ERP były odpowiednio przygotowane i zaktualizowane do ich obsługi. Niniejsza broszura przedstawia najważniejsze informacje i terminy, dotyczące wybranych nowelizacji, a także sposób ich implementacji w systemach Comarch ERP.

Pobierz książeczkę i bądź przygotowany na aktualne przepisy prawno-podatkowe!

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY - JPK_V7

Comarch ma w swojej ofercie systemy ERP dla każdej firmy.

Cechuje je zgodność z przepisami, w tym pełna gotowość na nowy JPK V7.

Więcej o JPK_V7