Organizace - Závod na trial parku

Následující informace jsou určeny pro všechny účastníky závodů, které pořádá klub Biketrial Blansko a které jsou podle propozic konány v areálu Trial Parku na Sportovním Ostrově Ludvíka Daňka v Blansku.

Parkování

Parkování je možné na některém z veřejných parkovišť v okolí trial parku. Vjezd na sportovní ostrov je zakázán,

Upozornění!

Vjezd do trial parku není dovolen. Nerespektováním zákazů vjezdu na jednotlivých přístupových cestách se vystavujete riziku postihu od místní policie.

V době konání závodů, pokud není dohodnuto předem (například za účelem umístění stánku) nebude váš automobil do areálu trial parku vpuštěn.

Parkoviště 1 - U STK

Malé parkoviště pro cca 12 aut. Bývá obsazeno jako první a je využíváno i běžnými uživateli sportovního ostrova. Hned vedle, u stanice STK je pak větší parkoviště pro zákazníky STK, které je ale o víkendu běžně užíváno veřejností.

Google Mapy

Parkoviště 2 - U Salmova mlýna

Rekonstruované parkoviště s velkou kapacitou. Příjezd po nové silnici kolem zimního stadionu.

Vhodné i pro karavany.

Google Mapy

Parkoviště 3 - U baseballového hřiště

Menší parkoviště u vchodu na baseballový stadion.

Google Mapy

Parkoviště 4 - U městských lázní/zimního stadionu

Velké parkoviště u městských lázní a zimního stadionu. Od trial parku více vzdálené.

Google Mapy

Parkoviště 5 - U supermarketu Kaufland

Vzdálenější parkoviště, ale zato veliké. Pro příchod do trial parku je potřeba překonat frekventovanou ulici Poříčí.

Google Mapy

Pohyb po sportovním ostrově

Sportovní ostrov je během víkendů a zejména pokud je pěkné počasí, vyhledávanou blanenskou lokalitou pro rekreační sport (běh, inline bruslení) nebo procházky s dětmi. Při pohybu po sportovním ostrově na kole, prosím, dbejte opatrnosti a ohleduplnosti vůči ostatním návštěvníkům. Zároveň vás prosíme o dodržování pořádku.

Hygienické zázemí

Trial park je vybaven mobilní toaletou. K dispozici je i rezervoár s vodou a mýdlo k umytí rukou. Voda v rezervoáru je pouze užitková.

Pohyb po trial parku

Hlavní odpočinkový prostor je prostranství před bufetem. Po areálu je rozmístěno několik "hromádek" palet určených k sezení.

Prosíme o dodržování pořádku v areálu trial parku. V celém areálu je rozmístěno několik odpadkových košů.

Při pohybu po trial parku dbejte vlastní bezpečnosti.

Žádáme o respektování pásek se zákazem vstupu.

Občerstvení

V průběhu závodu bude otevřen bufet, kde bude k dispocici nabídka jídla i pití.

Těšíme se na vaši návštěvu, Biketrial Blansko