Informacje dotyczące bierzmowania w par. św. Antoniego w Pile

Informacje ogólne

(aby przejść do informacji szczegółowych dla poszczególnych grup, wybierz grupę z menu po lewej stronie)

Czas trwania przygotowania:

Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu i trwa przez kolejne 18 miesięcy. Bierzmowanie przewidywane jest na miesiąc marzec.

Zapisy:

Kandydatów prosimy o zgłaszanie się w maju i czerwcu, by od września mogli rozpocząć właściwe przygotowanie. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym do proboszcza - w godzinach pracy kancelarii, lub do br. Ryszarda Dordy.

Wybór imienia:

Zgodnie ze wskazaniami KPK i zaleceniami ks. biskupa, pozostajemy przy imieniu chrzcielnym. Jeśli ktoś nie ma patrona z chrztu świętego, może za zgodą kapłana prowadzącego wybrać sobie nowe imię.

Świadkowie (kto może zostać świadkiem):

Warunki, jakim powinien odpowiadać świadek bierzmowania (na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego) [por. kan. 893]

  • Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.
  • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
  • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
  • Ponieważ przyjmujący bierzmowanie wybiera sobie tylko jednego świadka, nie może nim zostać wyznawca niekatolickiej wspólnoty kościelnej, chociaż może on pełnić zadanie świadka chrztu wspólnie z chrzestnym katolikiem (KPK 874).
  • Zaleca się, by chrzestny był świadkiem bierzmowania.
  • Świadkiem bierzmowania nie może być rodzic kandydata
Zaświadczenie dla świadka

Zaświadczenie dla świadka.pdf


bierzmowaniewantonim@gmail.com