Нові надходження

74.58

Л63 Лисянська, Т.М. Педагогічна психологія [Текст]: практикум / Т.М. Лисянська. – К.: Каравела, 2012. – 224 с. – ISBN 978-966-2229-00-4

34(075.8)

П43 Погорілко, В.Ф. Правознавство [Текст]: підручник / В.Ф. Погорілко. – 3-є вид., випр. і допов. – К.: Каравела, 2013. – 592 с. – ISBN 978-966-2229-11-0

33.012

В19 Васильців, Т.Г. Економіка малого підприємства [Текст]: навч. посібник / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш, Н.Г. Міценко; за ред. Т.Г. Васильціва. – К.: Знання, 2013. – 446 с. – ISBN 978-617-07-0108-4

744:004

В17 Ванін, В.В. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі АutoCAD [Текст]: навч. посібник / В.В. Ванін, В.В. Перевертун, Т.М. Надкернична. – 2-е вид. – К.: Каравела , 2013. – 336 с. - ISBN 9668019-49-0

331.45

О-92 Охорона праці в галузі [Текст]: навч. посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 340 с. – ISBN 978-617--673-189-4