Віртуальна виставка

Віртуальна виставка книг працівників коледжу

«Життя – в творчості, життя – в роботі».

72(4Укр-4Ж)

К86 Ксюковський, В.Л. Новий Завод: два століття поступу [Текст]: науково-краєзнавчий нарис / В.Л. Ксюковський, В.Ф. Денисевич. – Житомир: Волинь, 2003. – 200 с. – ISBN 966-690-040-1

Запропонована читачеві книга не є традиційним виданням Це перша спроба викласти історію і життя людей села Новий Завод Червоноармійського району на Житомирщині. В книзі використані архівні джерела, спогади, інші історичні документи, а також матеріали періодичної преси.

38.7

К86 Основи будівельної справи [Текст]: навч. посібник / укл. В.Л. Ксюковський. – К.: НМЦ, 2008. – 704 с. – ISBN 978-966-2007-07-7

Розглянуто питання з основ будівництва, реконструкції і експлуатації сільськогосподарських виробничих споруд. Приведені витрати матеріалів на окремі види загальнобудівельних робіт.

38.7

К86 Ксюковський, В.Л. Обираю професію будівельника [Текст]: книга про зодчество для молоді / В.Л. Ксюковський. – Житомир: Волинь, 2000. – 200 с. – ISBN 966-7390-71-3

В книзі розповідається про особливості професії будівельника і спеціальності, які найбільш часто зустрічаються в сучасному будівництві. Книга допоможе старшокласникам, юнакам вибрати професію з врахуванням своїх здібностей і знань. Розмірковує про вибір життєвого шляху, шукає відповідь на питання «Ким стати?» і «Ким бути?».

38.6–5

П14 Палій, В.П. Будівельна техніка [Текст]: навч. посібник / В.П.Палій, І.М. Малик. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 254 с. – ISBN 978-966-7906-63-04

Розглянуто призначення, конструкцію, принцип роботи і технічні характеристики будівельних машин та обладнання, призначених для виконання робіт у будівництві. Наведені приклади розв’язування задач.

38я73

К86 Ксюковський, В.Л. Вступ до будівельної справи [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ксюковський. – Ніжин: Аспект, 1999. – 453 с. – ISBN 966-95661-0-2

Висвітлено найскладніші питання з будівельної справи. За сучасними вимогами підготовки молодших спеціалістів посібник побудовано з врахуванням організації самостійної роботи студентів по засвоєнню знань. Посібник може бути використаний при вивченні основ будівельного виробництва, а також учнями будівельних професійно-технічних училищ.

624

Д69 Дорош, А.М. Організація будівельного виробництва [Текст]: навч. посібник / А.М. Дорош. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 255 с. – ISBN 978-966-2007-16-9

У посібнику розглянуто питання календарного планування, виконання будівельно-монтажних робіт на основі лінійного та сіткового графіків, виконання розрахунків та проектування будівельно-генеральних планів. Подано положення контролю якості виконання будівельно-монтажних робіт та порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівельних об’єктів.

72(4Укр–4Ж)

В42 Визначні працівники архітектурно-будівельного комплексу Житомирщини: (XVIII–XXIст.) [Текст]: [енциклопедично–довідкове видання] / укл.: В.Л. Ксюковський, Г.П. Мокрицький, К.М. Толстанов. – Житомир: Волинь, Рута, 2008. – 112 с.: ілюстр. – Бібліогр. у тексті.

Ця книга є першим енциклопедичним бібліографічним довідковим виданням про всіх визначних працівників архітектурно-будівельного комплексу Житомирщини, ілюстрована 252 фотознімками персоналій та найбільш цікавих архітектурно-будівельних об’єктів.

(4Укр–2Ж) 913; 9(С)338

К86 Ксюковський, В.Л. Будівельний технікум в Житомирі: сторінки історії (60 років діяльності) [Текст]: історико-краєзнавчий ілюстрований нарис / В.Л. Ксюковський. – 2-е вид., допов. і перероб. – Житомир: Волинь, 2005. – 560 с. – (Історія трудових колективів Житомирщини. – Кн.16). – ISBN 966-690-104-8.

Книга приваблює багатим фактичним матеріалом, автор передає особисте та колективне бачення важливих історичних подій існування технікуму; узагальнюється досвід діяльності його колективу по вдосконаленню процесу навчання та виховання молодих спеціалістів.

30.121

Г75 Грабчук, В.С. Опір матеріалів [Текст]: навч. посібник / В.С. Грабчук. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 283 с. – ISBN 978-966-7906-70-2

Детально висвітлено основні відомості про види деформацій, методи розрахунків елементів конструкцій та деталей машин на міцність, жорсткість і стійкість. Наведені приклади розв’язання задач з детальним поясненням.

65.050

Г75 Грабар, Т.П.

PR та антиPR, або Як вберегтися від маніпуляцій [Текст]: навч. посібник / Т.П. Грабар. – / Т.П. Грабар. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 109 с. – ISBN 966-683-098-1

У навчальному посібнику наведені основні визначення Public Relation (PR), джерела та історія їх розвитку як науки і мистецтва налагодження та підтримки доброзичливих відносин. Наведено багато прикладів із життя, літератури, ЗМІ, виробничих технологій.

88.4

Я44 Як стати успішною особистістю [Текст]: практичний посібник для молоді / [укл. В.Л. Ксюковський] ; ред. Л.М. Козак. – Житомир: Полісся, 2011. – 460 с. – ISBN 978-966-655-538-3

У цьому посібнику даються корисні поради випускникам ВНЗ: як шукати роботу на ринку праці, рости й розвиватись, бути успішною людиною.

(4Укр–2Ж)913

К86 Ксюковський, В.Л. Життя прожить – не поле перейти [Текст]: спогади, події, факти і роздуми / В.Л. Ксюковський; [ред. Г.П. Мокрицький]. – Житомир: Волинь, 2007. – 296 с.

Автор описує історію сіл, де був започаткований його рід, оповідає про трагічні сторінки з життя родини, про важкі роки колективізації, репресій, голодомору, війни.

63.5(2Укр)

М18 Мала енциклопедія сімейного життя [Текст]: довідкове вид. / укл. В.Л. Ксюковський. – Житомир: Волинь, Рута, 2006. – 244 с. – Бібліогр.: с. 241–242. – ISBN 966-8059-81-6

Ця книга є дайджестом корисних порад на всі випадки життя, зібраних В.Л.Ксюковським упродовж багатьох років. В ній зібрані матеріали, що стосуються більшості ситуацій в житті, отож є своєрідною «малою енциклопедією» життя і буде у пригоді людям різних уподобань, віку, освіти, життєвих поглядів.