BIBLIOTEKA SZKOLNA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1

im. Stanisława Staszica

w Siedlcach

„(…)funkcją biblioteki (…) jest odkrywanie książek, których istnienia się nie podejrzewało, a które, jak się okazuje, są dla nas niezwykle ważne”.

Umberto Eco, O bibliotece


Zapraszamy

do wypożyczalni i czytelni

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:30 do 15:00

e-mail:biblioteka@zsp1.siedlce.pl