תנ"ך אחד העם 70%

הודעות: המבחן הקרוב מתקיים כמתוכנן בתאריך 1/1/1 | הבגרות בתנ"ך השנה תתקיים בתאריך 1/1/1