มูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

6 เมษายน 2562

บริษัท โรงแรมโมราจ พิษณุโลก มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

3 พฤษภาคม 2562

นายแพทย์ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม มอบเงินบริจาคเข้ากองทุนเพื่อผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

29 เมษายน 2562

คุณศกุณา วิวัฒน์ธนาฒย์ พร้อมคณะ มอบเงินบริจาคเข้ากองทุนเครื่องมือแพทย์

ติดต่อ มูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตึกอำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

เลขที่ 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-270300 ต่อ 20323 - 20325