Върви народе възродени

За Химн на българската просвета е обявена песента „Върви, народе възродени“. Нейните стихове са написани от Стоян Михайловски , а музиката от Панайот Пипков.

"Текстът на химна "Върви, народе, възродени" е написан на 15 май през 1892 година от Стоян Михайловски, тогава преподавател по френски в Русенската гимназия. Той ражда възторженото стихотворение „Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи"

Като български всеучилищен химн текстът придобива известност 9 години по-късно, след като учителят по музика Панайот Пипков написва мелодията към него. Историята разказва, че това е станало в Ловеч, в час по пеене. Докато ученик от класа четял вдъхновено стихотворението „Св. св. Кирил и Методий", композиторът внезапно станал и започнал да пише нотите с тебешир върху черната дъска