програма

 

11 април 2024

Регистрация 13:30 - 14:00

14:00 - 14:15

Откриване на събитието

Виктор Стоянов, Зам.- министър на културата,
Нели Неделчева, Ръководител на Инвестиция С11.I7

14:15 - 15:00

Модератор: Нели Неделчева

Доклад по покана на Милена Попова, Мениджър Бизнес развитие и програми, Фондация Европеана

Кафе пауза 15:00 - 15:20

15:20 - 16:00

Преглед на добри практики от областите на недвижимото и нематериалното наследства

Модератор: Иво Милев

16:10 - 17:10

Преглед на добри практики от галериите и архивите

Модератор: Весела Статкова

17:15-18:00

Инвестиция C11.I7
Нели Неделчева, Ръководител на екип за управлението Инвестиция С11.I7 „Цифровизация на музейни колекции, библиотеки и архиви“ от Планa за възстановяване и устойчивост

Коктейл (18:00)

12 април 2024

9:00 - 10:30

Преглед на добри практики и отворени иновации с приложения в музейния и библиотечния сектори

Модератор: Радка Калчева

Кафе пауза 10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

Бъдещата платформа по инвестиция С11.17

Модератор: Нели Неделчева

Добри практики от ЕС и дискусия за очакванията от българската е-платформа
Екип на МК и ИА ИЕУ

11:30 - 12:00

Заключение и следващи стъпки 

Екип на МК, Милена Попова