Belangenvereniging Gepensioneerden

YARA Nederland

CORONA NIEUWS

Het bestuur van Belangenvereniging Yara Nederland hoopt dat u gezond bent en blijft en deze onwerkelijke periode goed doormaakt. De Covid-19-pandemie is de wereldwijde verspreiding van de ziekte COVID-19 en heeft ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Langzamerhand komt er vanaf 28.04.2021 een kleine versoepeling. Toch is het nog niet raadzaam een Ledenvergadering te houden, daarom willen wij jullie via bijgaande nieuwsbrief (zie pagina Nieuws) informeren over de stand van zaken Pensioenfonds Yara Nederland .

Algemene ledenvergadering

Omdat we nog geen definitieve datum hebben voor een bestuursvergadering als voor een ledenvergadering zend ik jullie, ter info, het ondertekende financieel jaarverslag boekjaar 2020. De kascommissie bestond uit Jaap de Blaaij, Piet Gans en ondergetekende.
Financieel jaarverslag boekjaar 2020

Stand van zaken Pensioenfonds Yara Nederland & Nieuwsbrief

In verband met Covid- 19 pandemie heeft er op 22.04.2021 een digitale vergadering plaatsgevonden met het dagelijks bestuur van de Belangenvereniging Gepensioneerden Yara Nederland en de voorzitter van het pensioenfonds Peter Vlaeminck en met de bestuurondersteuner Jobine Kersseboom van Towers Watson . Deze bijeenkomst spitste zich enkel toe tot zaken m.b.t. pensioenfonds. Zaken specifiek gericht op Yara Sluiskil worden doorgeschoven naar de algemene ledenvergadering die dan toegelicht worden door een directielid.
Verslag van het digitaal overleg met Yara personeel management op 22 april 2021.
Presentatie Pensioenfonds bijlage verslag

Namens het bestuur Belangenvereniging Gepensioneerden YARA NEDERLAND

FUSIE KNVG en NVOG

Een aantal jaren is onze Belangenvereniging Gepensioneerden Yara Nederland lid van de KNVG. De KNVG is een belangenkoepel waarbij belangenverenigingen van gepensioneerden, zoals die van Yara zich kunnen aansluiten om hun belangen op landelijk niveau te laten behartigen. Lange tijd waren er twee van dergelijke koepels actief maar kregen afzonderlijk weinig landelijke aandacht. Door deze fusie zou de stem van de nieuwe koepel meer aandacht kunnen krijgen.

De koepelorganisaties voor gepensioneerden KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) zullen vanaf 1 januari 2020 als één nieuwe organisatie door het leven gaan onder de naam ‘Koepel Gepensioneerden’.

Laatste info Zorgverzekering

Web portaal Witte-Boussen 2020

Lid worden van Belangenvereniging Gepensioneerden Yara Nederland.

Al wie gepensioneerd is maar nog geen lid van de Belangenvereniging Gepensioneerden Yara Nederland, geef u snel op bij secr. Cees Dees, tel. 0115 - 697183 of e-mailadres deescorn@delta.nl.