Belangenvereniging Gepensioneerden

YARA Nederland

BELANGRIJKE MEDEDELING t.a.v. CORONAVIRUS.

In het licht van de recente ontwikkelingen rond het coronavirus en de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), lijkt het ons als bestuur van de Belangenvereniging Gepensioneerden Yara Nederland raadzaam om de Algemene Ledenvergadering die gehouden zou worden op 21 april 2020 in het Cultureel Centrum “De Halle”, Rooseveltlaan 1a te AXEL NIET DOOR TE LATEN GAAN. De deelnemers aan deze middag vallen toch iets meer onder de risicogroep. De Algemene Ledenvergadering zal waarschijnlijk verplaatst worden naar het laatste kwartaal van 2020. Te zijner tijd wordt u hierover geïnformeerd.

FUSIE KNVG en NVOG

Een aantal jaren is onze Belangenvereniging Gepensioneerden Yara Nederland lid van de KNVG. De KNVG is een belangenkoepel waarbij belangenverenigingen van gepensioneerden, zoals die van Yara zich kunnen aansluiten om hun belangen op landelijk niveau te laten behartigen. Lange tijd waren er twee van dergelijke koepels actief maar kregen afzonderlijk weinig landelijke aandacht. Door deze fusie zou de stem van de nieuwe koepel meer aandacht kunnen krijgen.

De koepelorganisaties voor gepensioneerden KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) zullen vanaf 1 januari 2020 als één nieuwe organisatie door het leven gaan onder de naam ‘Koepel Gepensioneerden’.

Laatste info Zorgverzekering

Web portaal Witte-Boussen 2020

Lid worden van Belangenvereniging Gepensioneerden Yara Nederland.

Al wie gepensioneerd is maar nog geen lid van de Belangenvereniging Gepensioneerden Yara Nederland, geef u snel op bij secr. Cees Dees, tel. 0115 - 697183 of e-mailadres seecd@kpnmail.nl.