Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bewustwording 1.0.

Inschrijven

De deelnemer dient gebruik te maken van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier van Bewustwording 1.0.

Deze worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Betaling

De genoemde prijzen voor de trainingen zijn inclusief BTW.

Kosten voor lunch*, thee, koffie en lesmateriaal zijn inclusief.

*Lunch alleen op volledige trainingsdagen.

De factuur voor de workshop dient uiterlijk 1 week voor aanvang betaald te zijn.

Indien de factuur niet is voldaan word de deelnemer uitgesloten van deelname.

Annulering

Annuleringen dienen persoonlijk en schriftelijk worden gedaan bij Bewustwording.

Kosten bij annulering:

langer dan 3 weken voor aanvang: gratis

Tussen 2 en 3 weken voor aanvang: 25% van het cursusgeld

Binnen 2 weken voor aanvang: 100% van het cursusgeld

Indien Bewustwording besluit de training te annuleren word iedereen hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en een nieuwe datum voorgesteld. Indien de deelnemer hiervan geen gebruik maakt zal er volledige restitutie plaatsvinden.

Bij overmacht of tijdelijke regelgeving is Bewustwording niet aansprakelijk voor enige schade.

Bewustwording kan de workshop of training verzetten naar een andere datum bij onvoldoende deelname.
Er word dan geen restitutie verleend.


Aansprakelijkheid

Bewustwording 1.0 is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de training.

Auteursrecht

Gebruik van het lesmateriaal voor andere doeleinden dan bedoeld door Bewustwording 1.0 is niet toegestaan.

Dus als leermiddel bij de training en als naslagwerk voor de deelnemer.

AVG

Bij een inschrijving worden uw persoonsgegevens opgeslagen met als enig doel uw inschrijving vast te leggen. Het registreren van uw persoonsgegevens is namelijk noodzakelijk voor de melding aan Procert voor het toekennen van de PE punten.

Uw persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden (tenzij u ons hiervoor toestemming heeft gegeven), noch zullen zij verstrekt worden aan derden. Met uitzondering van Procert.


Termen

Verklaring woordgebruik:

Training: training voetreflex medisch pedicure of basis training voetreflex of handreflex en Masterclass.

Schriftelijk: per email of per post.

Barendrecht 23 december 2018