Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bewustwording.

Inschrijven

De deelnemer dient gebruik te maken van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier van Bewustwording 1.0.

Deze worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Betaling

De genoemde prijzen voor de workshop medisch pedicure zijn exclusief BTW.

Kosten voor thee, koffie en lesmateriaal zijn inclusief.

De factuur voor de workshop dient uiterlijk 1 week voor aanvang betaald te zijn.

Indien de factuur niet is voldaan word de deelnemer uitgesloten van deelname.

Annulering

Annuleringen dienen persoonlijk en schriftelijk worden gedaan bij Bewustwording.

Kosten bij annulering:

langer dan 3 weken voor aanvang: gratis

Tussen 2 en 3 weken voor aanvang: 25% van het cursusgeld

Binnen 2 weken voor aanvang: 100% van het cursusgeld

Indien Bewustwording besluit de workshop te annuleren word iedereen hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en een nieuwe datum voorgesteld.

Indien de deelnemer hiervan geen gebruik maakt zal er volledige restitutie plaatsvinden.

Aansprakelijkheid

Bewustwording 1.0 is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de workshop.

Auteursrecht

Gebruik van het lesmateriaal voor andere doeleinden dan bedoeld door Bewustwording 1.0 is niet toegestaan.

Dus als leermiddel bij de workshop en als naslagwerk voor de deelnemer.

AVG

Bij een inschrijving worden uw persoonsgegevens opgeslagen met als enig doel uw inschrijving vast te leggen. Het registreren van uw persoonsgegevens is namelijk noodzakelijk voor de melding aan Procert voor het toekennen van de PE punten.

Uw persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden (tenzij u ons hiervoor toestemming heeft gegeven), noch zullen zij verstrekt worden aan derden. Met uitzondering van Procert.


Termen

Verklaring woordgebruik:

Workshop: workshop voetreflex medisch pedicure of basis workshop of handreflex

Schriftelijk: per email of per post.

Barendrecht 23 december 2018