Wie zijn wij?

Het Christelijk Gemengd Bethelkoor bestaat uit ongeveer 30 dames en heren, die elke donderdagavond bij elkaar komen om, onder de plezierige en vakkundige leiding van dirigent Jefta van Garderen, muziek in te studeren.

Deze repetities worden wekelijks voorafgegaan door een kwartier partij-repetitie, afwisselend voor sopraan, alt, bas of tenor.

Het koor werkt regelmatig mee in de diensten in de Bethelkerk o.a. met Pasen, Pinksteren en Kerstmis en daarnaast nog een aantal kerkdiensten.

Ook wordt medewerking verleend aan diensten in andere kerken

We zingen een aantal malen per jaar in de diverse verpleeg- en verzorgingshuizen in Weert en omgeving.

Op ons initiatief wordt In Weert al een aantal jaren een oecumenische kerstsamenzang gehouden.

Inmiddels is de organisatie overgenomen door de werkgroep oecumene maar het koor verleende dit jaar al voor de 16e keer haar medewerking.

Ook tijdens het Cultureel Lint, een activiteit waar verenigingen zichzelf mogen presenteren en georganiseerd door de gemeente Weert, zijn we jaarlijks van de partij.

De begeleiding van het koor tijdens de diensten en optredens is in handen van pianist Marius Reijnoudt. Hij is ook regelmatig bij de repetities aanwezig.

Natuurlijk is er ook tijd voor andere zaken dan alleen zingen:

Ieder jaar, op de eerste zaterdag van oktober gaan we met elkaar op stap.

De sfeer op ons koor is bijzonder plezierig te noemen.

We vinden het allemaal fijn om naar de repetities te komen en samen nieuwe muziek in te studeren.

Natuurlijk zouden we het fijn vinden als er wat meer leden zouden zijn.

Hoewel het koor de naam Christelijk Gemengd Bethelkoor draagt is iedereen, ook al behoort u niet bij een kerk of geloofsgemeenschap, van harte welkom.

Wilt u meer weten over het lidmaatschap van ons koor klikt u dan hier.