Over de Poort

De Poort praktijkonderwijs 

Praktijkonderwijs is regulier voortgezet onderwijs (VO), bestemd voor leerlingen van 12 – 18 jaar die moeite hebben met theoretisch leren. Praktijkonderwijs biedt leerlingen, in een periode van 5 jaar, zicht op een praktisch beroep. Daarnaast bereidt praktijkonderwijs leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

Op de Poort doen we dit door een uitgekiend evenwicht tussen onze theorievakken, praktijkvakken en stage. In deze vakken ligt de focus op het wonen, werken, vrijetijdsbesteding en mogelijk doorleren (mbo) van de leerling. Hierbij gaan we uit van datgene wat de leerling al kan. Op basis van de aanwezige talenten bepalen we samen met de leerling een onderwijstraject. De leerling is zelf, zoveel als mogelijk, eigenaar van dit traject. Uiteindelijk is het doel dat onze leerlingen de Poort met trots verlaten. Trots op wie ze zijn en trots op wat ze hebben geleerd.

Kijk op de website voor meer informatie: www.prodepoort.nl


Het gebouw van de Poort praktijkonderwijs staat in het stadsdeel Duinoord, een buurt die centraal ligt tussen het Centrum van Den Haag en Scheveningen. 

Ons adres is:

2e Sweelinckstraat 160

2517 HB Den Haag

De Poort is tijdens schooldagen tussen 8:00 en 16:00 uur bereikbaar via:

T: 070 358 89 70

Het onderwijssysteem in Nederland. Hoe zit het praktijkonderwijs in elkaar? 

Hoe zit het praktijkonderwijs in elkaar.pdf