เบอร์ดี : Nice Number

ในการเลือกเบอร์ที่เหมาะสมกับท่านนั้น ท่านควรมีความรู้หลักพื้อนฐานสักนิดในการเลือกซื้อเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลในการหาเบอร์ที่ใช่ ถูกใจเบอร์ที่ชอบ เบอร์ดีนั้นมีให้เลือกมากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนใช้

หลักการเลือกเบอร์โดยทั่ว ๆ ไปนั้นหลาย ๆ ตำราจะแตกต่างกันออกไปตามสูตรของแต่ล่ะคน บางคนก็ว่า ไม่เอาเลข 0 3 7 8 บ้าง

ปัจจุบันนี้นิยมดูดวงเบอร์อยู่ 3 แบบ คือ

1.ใช้การจับคู่ ดูว่าแต่ละคู่ให้ผลดี-เสีย อย่างไรบ้าง (บางกลุ่มดู 7ตัวหลัง ,8ตัวหลัง ,บางกลุ่มดูทั้งเบอร์)

2.ใช้การรวมผลรวมให้ได้ เลขมงคล

3.เลือกเลขตามวันเกิด


การจับคู่

หลายท่านเข้าใจว่าเบอร์ดีต้องห้ามมีเลข (0,3,7,8) นั่นคือวิธีเลือกเบอร์สำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาโหราศาสตร์

จริงๆแล้ว เลข 0,3,7,8 นั้นสามารถให้ ผลดีตามต้องการ เมื่อจับกันถูกคู่ เช่น

36,63 ได้ทั้ง การเงิน เสน่ห์ ผู้ใหญ่เมตตา (คู่มิตร) แต่มักเอาแต่ใจและมักหลงรักคนไม่รักเรา

04,40 ส่งผล ให้รู้ความลับผู้อื่น สืบความลับได้ดี

78,87 ส่งเสริมด้านการเงิน(ใหญ่) โชคทางการเสี่ยงดวง หุ้น หวย พนัน (คู่มิตร)

23,32 ส่งเสริมด้านเสน่ห์(แรง)


หากศึกษามาดีแล้วก็สามารถเลือกเบอร์ไปใช้ในสถานการณ์ อาชีพ ที่ต้องการได้

คู่ที่ส่งเสริมด้านการเงิน ได้แก่

16,61,22,24,42,26,62,28,82,36,63,45,54,46,64,56,65,66,69,96,78,87

คุ่ที่ส่งเสริมความร่วมมือ หรือสนับสนุน 14,41,15,51,24,42,36,63,45,54,56,65,78,87,ฯลฯ

คู่ที่ส่งเสริมด้านเสน่ห์(Sexy) 23,32,36,63,66,69,96,ฯลฯ

คู่ที่ส่งเสริมด้านความรัก(น่ารัก) 22,24,42,26,62,46,64,56,65,ฯลฯ

คู่ที่ส่งเสริมด้านการเสี่ยงโชค(หุ้น หวย พนัน ฯลฯ) 88,78,87,28,82,89,98,39,93,ฯลฯ

คู่ที่ส่งเสริมการปกครอง หรือ คุมคน (อำนาจ,บารมี) 35,53,47,74,89,98,ฯลฯ

คู่ที่ส่งผลให้เกิด รักซ้อนได้ง่าย 02,20,06,60,23,32,28,82,68,86,38,83,ฯลฯ

คู่ที่ส่งผลให้เงินรั่ว(ละลายทรัพย์) 02,20,27,72,06,60,67,76,68,86,ฯลฯ

ตัวอย่าง : เบอร์ผม 0904642659 (ไม่นับ090)=เสริมเสน่ห์ดี ทรัพย์ดี ตต.ต่างประเทศ,ธรรมะในใจ

หมายเหตุ : ทุกคู่มี ผลดีและเสีย ไม่เว้นแม้แต่ 45 หรือ 56


จากการสอบถาหลาย ๆ ท่าน ให้การตอบรับเป็นเสียงเดียวกันคือ แนวทางหรือสูตร ของอาจารย์นิติกฤตย์ เป็นสูตรที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือที่สุด


ทายเป็นคู่ๆ ไม่นับเลข 08x ออกไป เช่น 08x - abc - defg จะแบ่งจับคู่ดังนี้ ab(1) bc(2) cd(3) de(4) ef(5) fg(6) นับเรียงได้ 6 คู่ จากตัวเลขทั้งหมด 7 ตัว ในเบอร์มือถือ ซึ่งเลขแต่ล่ะคู่จะสะท้อนอิทธิพลเลขศาสตร์ต่อผู้ใช้เบอร์มือถือนั้นๆ ลองอ่านดูสิครับว่า คำทำนายทั้งหมดนี้ตรงกับดวงชะตาของท่านหรือไม่?

สูตรโครงสร้าง การทำนายเบอร์มือถือ


08x - abc - defg

08x - a ปัจจัยภายนอก ตำแหน่งของ x-a ไม่ส่งผลต่อเจ้าของเบอร์มากนัก เพราะ ถือปัจจัยภายนอก(สิ่งแวดล้อม) เช่น 087-656-5165 ถือว่าเลขดีเกือบทั้งหมด เสียเพียงส่วนหน้า คือ 76(x-a) ซึ่งไม่ส่งมากนัก ... และสามารถนำมาร่วมทายได้ แต่เป็นอิทธิพลที่ไกลตัว ยังไม่เข้าถึงในดวงชะตา

เลขข้างหน้า บ่งบอกถึง? ตำแหน่ง a, b และ c

การแสดงออกภายนอกของผู้ใช้เบอร์มือถือ(สองตัวหน้า) เช่น หน้าตา ท่าทาง การแต่งกาย การพูดจา

เลขปิดท้าย สำคัญไฉน? ตำแหน่ง f และ g

ถือเป็นตำแหน่ง(สองตัวท้าย) จิตใจ การเก็บเงิน การตัดสินใจ ของผู้ใช้เบอร์นี้ จึงมีความสำคัญไม่น้อย ควรใช้เลขที่มีความหมายดีปิดท้ายเบอร์


กล่าวโดยสรุปคือ ตัวเลขที่ร้อยเรียงกันนั้นมีความหมาย โดยดูตามชุดที่แบ่งออกเป็นคู่ๆ และเป็นชุด โดย ผลรวมไม่มีผลต่อการนำไปคิดคำนวน


** ตัวอย่างสูตรนำมาจากเว็ปไซต์ berrubchok.com สามารถเข้าไปศึกษาได้ครับ