hem compartit

Visions

Afirmem el dret de totes les persones a desenvolupar tot el seu potencial i posem a la seva disposició eines i coneixement

Anticipació

Doncs és complicat Les claus de la anticipació però sempre hi anem de cap, Anticipa t a Anticipa Anticipat al futur Pensar i somiar el repte esta servit però sempre guanya l'esperit. A Invertir en les persones Els qui estimem la muntanya sempre trobem la manera Comunicar i Compartir de justificar l'esforç i el patir Reviure i imaginar per aconseguir el nostre cim Cooperar més per David, El Montseny '97