ข่าวเพจโรงเรียน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

https://drive.google.com/drive/folders/1bGkuUDvvFuHpMDFouvFw4t3kV8u1-yh1?usp=share_link 


รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566 แยกตามห้องเรียน

รวมลิงก์ระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม+ชุมนุม

ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

https://sites.google.com/view/registerbmp/home 

ประชาสัมพันธ์การสมัครและใช้งาน MOE SAFETY CENTER สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกคน โดยสามาารถดาวน์โหลด App ได้ตามรูป

หรือเข้าใช้งานผ่านเว็บ

ให้นักเรียนและผู้ปกครองสมัครและเข้าใช้งาน MOE SAFETY CENTER ได้ตามคู่มือนี้


นักเรียนสามารถทดสอบระบบชุมนุม เพื่อฝึกการใช้งานได้แล้ว ณ เว็บ http://bmp.activities-club.com/ 

ข่าวงานประชาสัมพันธ์