ข่าวเพจโรงเรียน

ตารางสอน/เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

https://drive.google.com/file/d/1wvsahraIadWWuQfRbenj3kTpjbp19CeA/view?usp=sharing

------------

แจ้งเลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

https://drive.google.com/file/d/15OLaHi2T0vL3Fdsl-CiFZhKO9jtyZnSg/view?usp=sharing

---------------

ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. ดังนี้

กลุ่ม 1-4 มอบตัวเวลา 08.30 -10.30 น. ณ อาคารพัชร คล้ำชื่น

โดยเตรียมเอกสารมอบตัวพร้อมเงินบำรุงการศึกษาตามที่แจ้งในประกาศผลสอบ

กลุ่ม 5-8 มอบตัวเวลา 10.30-12.30 น. ณ อาคารพัชร คล้ำชื่น

โดยเตรียมเอกสารมอบตัวพร้อมเงินบำรุงการศึกษาตามที่แจ้งในประกาศผลสอบ

ไฟล์ประกาศ

https://drive.google.com/file/d/1vaCN02FrYTIhl8NdrgWA_3bbHfgTBPhx/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. ดังนี้

แผนการเรียนคณิตศาสตร์ –วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส

มอบตัวเวลา 08.30-10.30 น. ณ อาคารพชร คล้ำชื่น

โดยเตรียมเอกสารมอบตัวพร้อมเงินบำรุงการศึกษาตามที่แจ้งในประกาศผลสอบ

แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน และธุรกิจการจัดการ มอบตัวเวลา 10.30-12.30 น.

ณ อาคารพัชร คล้ำชื่น

โดยเตรียมเอกสารมอบตัวพร้อมเงินบำรุงการศึกษาที่แจ้งในประกาศผลสอบ

ไฟล์ประกาศ

https://drive.google.com/file/d/1vaCN02FrYTIhl8NdrgWA_3bbHfgTBPhx/view?usp=sharing

ประกาศผลสอบนักเรียนม.4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2565

ไฟล์ประกาศผล

https://drive.google.com/file/d/19yt2o80GK6oMwo-lNfiXJOBO5qPXYlEh/view?usp=sharing

รายงานตัวนักเรียนม.4 รอบทั่วไป

ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ก่อนเวลา 16.30 น. ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

*ลิงก์รายงานตัว ม.4*

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3JHTi1OO-cnMBMSS3v9vLFs6QiaiEec_1A9ML5XMx4ZLl7A/viewform?usp=sf_link

ตรวจสอบการรายงานตัว ม.4 อัพเดตทุก 1 ชั่วโมง

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSnf9DcyXb999kcCp-j6VMb7XX6oQWQXxMbATH5hufBm5K_4TgXVUuvj6K-MIrSMxPkY5F_pDivy4Yy/pubhtml

*ลิงก์เอกสารมอบตัว ม.4*

https://drive.google.com/drive/folders/1yp51tkuuibeZPcwZvStSNW4porA5yRZ7?usp=sharing


ประกาศผลสอบทั่วไป ม.1 ปีการศึกษา 2565

ไฟล์ประกาศผล

https://drive.google.com/file/d/1LvPDaCIHgHGOw7wfK7ximOMsAaYMkzpR/view?usp=sharing

รายงานตัวออนไลน์ภายในวันที่ 30 มีนาคม 65 เวลา16.30น. ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ *ลิงก์รายงานตัว ม.1 *

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZmNXkH9QpqNbEcNniVD4o33JFcSfY5UDqDhXfpN20RN2Jcg/viewform?usp=sf_link

ตรวจสอบการรายงานตัว ม.1 อัพเดตทุก 1 ชั่วโมง

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ2mxoQvlPNfINOnKg8U8YYwDdLbnjkKcSoJhwrgikXgReQbwvbfLkkbuQbGLtZFuenwlwXSkiJuJuE/pubhtml

เอกสารมอบตัวนักเรียน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

*เอกสารมอบตัว ม.1*

https://drive.google.com/drive/folders/1yp51tkuuibeZPcwZvStSNW4porA5yRZ7?usp=sharing

การรายงานตัวและการมอบตัวห้องปกติ ม.4 (โควต้า ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง)

1. นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศต้องรายงานตัวออนไลน์

ภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 ก่อนเวลา 16.30 น. ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

*ลิงก์รายงานตัว ม.4 (โควตา ม.3 เดิม) ลำดับสำรอง* https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyRoSdz6lLV6Df8VAfTQJMCBCdvlzGeWIO5f1i1PEeFUxC-Q/viewform?usp=sf_link

ตรวจสอบการรายงานตัว ม.4 (โควตา ม.3 เดิม) ลำดับสำรอง อัพเดตทุก 1 ชั่วโมง

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQwnjSEkYpvpdFwSnojU9Y1pavPY0l9zw2K3R-z_Gk1zunr6uF528BZFgi4rvDS60Ixu4StmebaZNtD/pubhtml

2. นักเรียนทุกคนต้องเตรียมเอกสารเพื่อนำมาในวันมอบตัว (3เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น.) ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว

1. เอกสารมอบตัวนักเรียน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

*ลิงก์เอกสารมอบตัว ม.4*

https://drive.google.com/drive/folders/1yp51tkuuibeZPcwZvStSNW4porA5yRZ7?usp=sharingลิงค์ดาวโหลดเอกสารชำระเงินบำรุงการศึกษาเทอม2ปีการศึกษา2564

https://drive.google.com/drive/folders/1AnqKJ6K0BwUsY26oYmf-DnLTmmlY01_8?usp=sharing

-------------------------------------

ประกาศผลสอบห้องโครงการพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2565

*ลำดับสำรองยังไม่ต้องรายงานตัว

ไฟล์ประกาศผล

https://drive.google.com/drive/folders/1yp51tkuuibeZPcwZvStSNW4porA5yRZ7?usp=sharing

รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfhvGejd8nVAOvzCtjfEnSr2pS1OeEFOahA9xM8jHienCiGQ/viewform?usp=sf_link

ตรวจสอบการรายงานตัว ห้องเรียนพิเศษ ม.1 อัพเดตทุก 1 ชั่วโมง

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRDzO_-jR7iqCWlcdclHYOgPV_2XoWnmOf2cHrZdoUZFRqT9nRqgcHBjwnovzK6ScBgsdc9NtcAngc_/pubhtml

ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวม.1

https://drive.google.com/drive/folders/1yp51tkuuibeZPcwZvStSNW4porA5yRZ7?usp=sharing

-------------------------------------

คู่มือการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร และปฏิทินการรับสมัครรอบทั่วไป ระดับชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565

**โปรดอ่านคู่มือการสมัคร30 หน้าและขั้นตอนการสมัครโดยละเอียดก่อนการกรอกใบสมัคร**

ประกาศเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการสมัคร https://sites.google.com/view/benchamaphet/news/calen65

---------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการพิเศษฯระดับชั้น ม.1 และ ม.4 และตารางสอบ ปีการศึกษา 2565

https://drive.google.com/drive/folders/1ByQZ1zyFqOwsumSzqCttLOEy7lxJeIrH?usp=sharing

คู่มือการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร และปฏิทินการรับสมัครห้องโครงการพิเศษ

ระดับชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

**โปรดอ่านคู่มือการสมัครและขั้นตอนการสมัครโดยละเอียดก่อนการกรอกใบสมัคร**

ยื่นใบสมัครวันสอบ

ลิงค์อ่านคู่มือ

https://sites.google.com/view/benchamaphet/news/calen65

-------------------------------------

การรับสมัครนักเรียนชั้นม.3 เดิม เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (โควต้านักเรียนเดิม)

-ลิงค์กรอกข้อมูล

-ลิงค์คู่มือ รายละเอียด

-------------------------------------

แจ้งตารางเรียนแบบปกติ (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1ZHs0NStVt4OFzL7sW2zKvJTokTlJBAGu?usp=sharing


ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบอัตราจ้าง

https://drive.google.com/drive/folders/1bh8UngHICoJ2uJQNkVzKBhyLrfK1qieV?usp=sharing


แบบข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัย การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มาตรการตามข้อกำหนดของโรงเรียน และ ศบค.เพชรบุรี ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี (สำหรับผู้ปกครอง)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1ZCRExhLK8MYVWT7XQsm_j_7LVd2oVnJ1?usp=sharing

*หมายเหตุ ให้นักเรียนนำส่งใบนี้ที่ครูประจำชั้น ในวันเปิดเรียน (On-site)


ประกาศรับสมัครงาน 5 อัตรา

https://drive.google.com/drive/folders/1_DB-VGdGv-CY2bOe9EdfaWC4j1AowWCY?usp=sharing
---------------------------------------------------------------------------------นักเรียนสามารถทดสอบระบบชุมนุม เพื่อฝึกการใช้งานได้แล้ว ณ เว็บ http://bmp.activities-club.com/

ก่อนเปิดใช้งานจริงในเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ต้องการสรรหาและการเลือกคณะะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ในเวลาราชการ) ผู้สนใจติดต่อขอใบสมัครได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-425404 ต่อ 115

ข่าวงานประชาสัมพันธ์