ezika.ni-a.s.popov.com


Сайт на учителите по роден и чужд език в ПГВТ "А.С.Попов", гр.София


DoEA-Certificate-BG-A.S. Popov.pdf

  На 19 декември се проведе открит интердисциплинарен урок „Сафо – светлина от миналото“. Урокът бе организиран и проведен от учителите Димитър Еникиев, учител по професионална подготовка и Вероника Петкова, учител по БЕЛ. Урокът бе фокусиран върху работата в екип. Дейностите в часа бяха насочени към развиване на критичното и аналитично мислене на учениците, към развиване на дигиталните и комуникативни умения, към подобряванe на медийната грамотност.

На урока присъстваха проф. д-р Надежда Илиева; г-жа Таня Цонева ЗДУД; г-жа Даниела Величкова, учител по АЕ; г-н Константин Костов, учител по ФВС, г-жа Илина Петрова, учител по география и икономика. На урока присъстваха и участници от ПЕ в ПГАВТ „А.С.Попов”, работещи по програмата „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“ – г-жа Надя Цветкова, учител по история и цивилизации и г-жа Мария Караколева, учител по философия и ГО. Урокът получи и менторска подкрепа от г-жа Гергана Чолакова от „Заедно в час“.

  На 5 декември г-жа Цветина Зойн, учител по АЕ и г-жа Вероника Петкова, учител по БЕЛ проведоха открит бинарен урок  „Джордж Гордън Байрон-истина и измислици“. Урокът бе фокусиран върху умението за екипна работа  на учениците от 9 „б“ клас. Екипите трябваше да се справят с различни предизвикателства: работата с текстове на български и английски език, предовод на текст, както и да продуцират собствени текстове, които кореспондират с произведения на изобразителното изкуство, вдъхновени от образите в поемата на Байрон „Дон Жуан“.

На  урока присъстваха  г-жа Мая Горунова, класен ръководител на 9 „б“ клас; г-жа Веселка Филипова ЗДУД; г-жа Деница Иванова, специалист обучение и развитие.

  Нa 14 ноември 2023г.в сградата на Френски институт в България Institut français de Bulgarie се състоя финалното събитие на инициативата "Кинодебати с програма CinEd. Дискусии за връзките между киното, архитектурата, историята и колективната памет. Поглед към равенството и дискриминацията.", финансиран от Програма Европа.

Представени бяха четири визуални есета на ученици, които могат да бъдат видени и на vimeo канала на Arte Urbana Collectif . Три от есетата "Мъртва вода", "Новият затвор""Спомен завинаги" бяха продукт,  създаден от ученически екипи от ПГАВТ „А.С.Попов“. Гимназията е училище партньор в реализацията на проекта заедно с 9.ФЕГ. Учениците бяха подкрепени от г-жа Вероника Петкова и г-жа Красимира Панчева, учители в гимназията. Изработването на визуалните есета стана възможно с подкрепата и на менторите г-жа Мария Дачева и г-жа Еви Карагеоргу.

Като поздрав към участниците бе прочетен текст на г-жа Ралица Асенова, написан и вдъхновен от тях:

"Те са своеобразен личен поглед на няколко групи млади хора, които за първи път работят заедно по създаването на кратък филм и отразяват техните решения и избори – смислови, стилови и естетически. “Не е животът, а неговата сянка”, написал Максим Горки, когато открил киното. Не сенките, а техните артистични интерпретации ще видите във филмовите есета на учениците, които тук влизат в ролята на оператори, композитори, монтажисти. В кратките им филми наблюдаваме документално заснемане, пречупено през елемент на личен разказ или история, която създава усещането за фикция. Наблюдаваме още времето (като кинотема) и последиците от него, както и пространството (пряко и метафорично), изобразено тук чрез документални фрески.

Надяваме се, че това визуално изследване е само началото на процес, в който други училища и млади хора ще се впуснат в изучаването и заснемането на сгради, пространства, места и истории, а защо не и личности и каузи, част от нашето минало и настояще. Холистичната методология на формата „кинодебати“, ресурсите и филмите на програмата CinEd са на разположение за инициативи, които съчетават киното като изкуство и форма на задълбочена рефлексия на определена тема, като начин за откриване и осмисляне на света, който ни заобикаля, на обществото, в което участваме."

Събитието уважиха инж. Цветанка Милушева, г-жа Веселка Филипова, г-жа Илина Петрова, г-жа Деница Иванова и ученици от гимназията.


   На 4-ти и 5-ти октомври 2023г. в в Goethe-Institut Bulgarien ученици от клуб „Дебати“и клуба за кинообразование “CinEd” в ПГАВТ „А.С.Попов“ взеха участие в две събития по проекта  на Сдружение „Арте Урбана Колектив“ и програма "CinEd" - „Кинодебати с програма CinEd. Дискусии за връзките между киното, архитектурата, историята и колективната памет. Поглед към равенство и  дискриминацията". 

ПГАВТ „А.С.Попов“ е училище партньор и участник в проекта заедно с 9.ФЕГ. И в двете събития учениците на „А.С.Попов“ демонстрираха познания и креативност, както и голяма активност по време на дискусиите по темата „Промените в градското пространство и неговите покрайнини: размисъл за връзките между архитектурата, историята и колективната памет, особено за това как архитектурата в страните от бившия Източен блок е представена в техните филми и как тя отразява (и рефлектира върху) настоящата им обществена структура“. С голям интерес учениците дебатираха, след като  изгледаха фрагменти от филмите „Подслон“, „Как посрещнах края на света“ и емблематичния филм „Пианото на Припят“. Запознаха се с някои техники на снимане и работа с детайли в киното: осветление, звукови ефекти, фокус на снимане и т.н. Предстоят две събития на 18-ти и 19-ти октомври и няколко уъркшопа през месец ноември.


Девето издание на фестивала “Срещи на младото европейско кино”

/ От 20 до 25 юни 2023г. във Френски институт, Гьоте-институт и Чешки център /

   Деветото издание на “Срещи на младото европейско кино” се провежда с подкрепата на Столична община, като част от Календара на културните събития, Френски институт в България, Гьоте-институт, Чешки център, Институт Лист – Унгарски културен институт София, Посолство на Швеция в България и Шведски филмов център, Посолство на Словения в България и др.  

Освен разнообразни кинопрожекции и дискусии фестивалната програма включваше разнообразни ателиета и рабoтилници, както и две обучения за учители.

  Трима учители от  ПГАВТ "А.С.Попов" се включиха в част от събитията на кинофестивалната програма: г-жа Красимира Панчева, г-жа Елена Иванова и г-жа Вероника Петкова,. През изминалата учебна година в гимназията бе създаден клуб "CinEd" , който работи по програма, предоставена от международната европейска платформа за кинообразование "CinEd". Дейността на клуба и неговия ръководител, г-жа В.Петкова бяха подкрепени от г-жа Мария Дачева, кинорежисьор и ментор от програмата"CinEd". 

В някои дейности от програмата се включиха и учениците от клуб "Дебати", ръководен от г-жа Красимира Панчева.

ПГАВТ "А. С. Попов" и 9.ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин" ще бъдат двете училища партньори на Сдружение „Арте Урбана Колектив“ и програма "CinEd" през следващата  2023/2024 учебна година. Проектът "Кинодебати с програма CinEd. Дискусии за връзките между киното, архитектурата, историята и колективната памет. Поглед към равенството и дискриминацията"  е част от ПРОГРАМА „ЕВРОПА“ 2023.

От 2 до  4 юни 2023 година в хотел "Рамада" в София се проведоха финални дни  на програмата Училища за пример на Заедно в час. Екипът на ПГАВТ "А.С.Попов" , който работи по програмата, взе участие в събитието.  Към нас се присъедини и колежката Никол Панкова, която приключи  участието си в програмата Нов път в преподаването. Събитието бе изпълнено с вдъхновяващи и динамични дейности, в които имахме възможност да обсъдим преживяното през първата година от участието  си в програмата, както и да споделим добри практики с колеги от цялата страна. 

Програма на събитието

    На 27. 04. 2023 г. се състоя последната за тази учебна година среща на Лидерския екип в ПГАВТ "А. С. Попов" с представителите на фондация "Заедно в час", които подкрепят гимназията ни в програмата "Училища за пример". На 28. април представителите на Педагогическия екип осъществиха последна среща с г-жа Олга Нинова Траянова, наш ментор  в програмата. 

„Училища за пример“ на „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Програмата е структурирана като цялостно обучително преживяване. Тя включва два големи допълващи се курса, през които преминават представители на управленския екип и учителския колектив на училищата участници. 

Курс „Лидерство в училище“ – надгражда уменията и знанията на лидерския екип на училището, свързани с ефективно управление,  насърчаване на сътрудничество в колектива и управление на промяната с фокус напредъка на учениците;

Курс „Ефективно преподаване с ученика в центъра“ – надгражда уменията и знанията на избрани педагози от училищния екип да използват нови методи на преподаване, оценяване и организиране на работата в клас, които насърчават учениците да са активната страна в ученето.

"Благотворителност и предизвикателства в социалните мрежи - това е темата на проектите на учениците от 10. клас, които те представиха в рамките на втори срок в часовете по английски език. Задачата им - да изберат благотворителност и да измислят предизвикателство, с което да успеят да я разпространят в социалните мрежи и да съберат повече дарители и последователи на каузата, като включат и подходящи известни личности, които да я подкрепят. Целта на проектите е да покажат, че социалните мрежи, в които те прекарват голяма част от времето си, могат да бъдат и полезно средство за разпространение на важни инициативи на глобално ниво. Учениците успяха с креативност, работа в екип и интригуващи предизвикателства да демонстрират високото си ниво на владеене на чужд език." Проектите може да видите на страницата в Ученически проекти.

   На 22 април конференцията „Ден на Кеймбридж“ събра над 600 експерти и преподаватели по английски език от цяла България. Нашето училище бе представено от г-жа Никол Панкова, г-жа Елена Иванова, г-жа Кристина Ангелова и  г-жа Цветина Зойн. Най-голямото събитие у нас за чуждоезикови специалисти се организира за 17-а поредна година от издателство „Клет България“, в качеството му на изключителен представител на „Кеймбридж юнивърсити прес“ у нас. Тази година програмата на конференцията обхвана теми като превръщането на учебните часове в интерактивна среда на обучение с игри. Участниците в Деня на Кеймбридж обмениха ценен опит за това как да направят езиковото обучение по-ефективно и ангажиращо за ученици от всички възрасти и получиха много нови знания и опит от водещи експерти в областта на преподаването на английски език.

    През месец март учениците от 8 "б" и 8 "в" клас представиха и зашитиха своите проекти по старобългарска литература. В продължение на няколко учебни часа екипите визуализираха  пътя на Свети Константин-Кирил Философ според текста на неговото пространно житие, написан от Св. Климент Охридски. Високо оценени бяха проектите, които бяха продукт на задълбочена работа, естетически добре оформени  и с креативни решения. Важен акцент при представянето бе умението на участниците в екипите да представят по свой избор конкретен епизод от живота на Константин-Кирил Философ и да  оформят добре езиково и стилистично текстовете си.

Meetings of Young European Cinema - Срещи на младото европейско кино

🎬 На 14.03.2023г.  ученици от киноклуб "Cined" и клуб "Дебати" в ПГАВТ „А.С.Попов“ и техните преподаватели г-жа В.Петкова и г-жа К.Панчева участваха в дискусия след прожекцията на филма "400-те удара" на Франсоа Трюфо във Френския институт в България Institut français de Bulgarie. Срещата бе част от поредица прожекции и практически ателиета, в които участват учители и техните ученици. На специалната  прожекция на "400-те удара" на Франсоа Трюфо заедно  бяха ученици от столичните клубове, които работят по международната европейска  програма „Кинообразование в училище“.

   На 17.02.2023г. се проведе интердисциплинарен урок на тема "Свобода и избор". Г-н Константин Костов, преподавател по ФВС, г-жа Мария Караколева, преподавател по ГО и г-жа Вероника Петкова, преподавател по БЕЛ  подкрепиха учениците от 12 "в" клас в търсенето на отговори по темата и в преодоляването на различни предизвикателства. Урокът бе с продължителност от два учебни часа по 40 минути. За успеха на начинанието помогна хубавото слънчево време и подкрепата на част от учителската колегия и ръководството на гимназията. Точно в 12.00 часа с хорово изпълнение на стихотворението "Обесването на Васил Левски" ученици и учители се включиха в националната инициатива за отбелязване на 150 години от гибелта на Апостола. Урокът завърши с рефлексия и саморефлексия на участниците. 


 KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2023

Състезание по английски език за ученици от училищата – членове на

сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“ 

На 11.02.2023 г. в ПГАВТ "А.С.Попов"се проведе вътрешноучилищен кръг на състезанието, което е най-голямото училищно състезание по английски език в света. Състезанието KGL се организира от International Testing Authority и Institute for the Development of Educational Assessment. У нас състезанието KGL се провежда от сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“. Тази година в състезанието взеха участие 30 ученици.


В последните две седмици на месец януари 2023 година учениците от 12. клас представиха и защитиха своите проекти по БЕЛ на тема "Пет разказа за един разстрел". Голяма част от екипите демонстрираха отлични познания за живота и творчеството на поета Никола Вапцаров и доста креативни решения при изработването на проектите и при презентирането.


  На 08.12.1922г от 14.00 часа в зала "Люмиер" на НДК се състоя благотворителна прожекция на игралния филм "Ботев" (2022) с режисьор Максим Генчев. На прожекцията присъстваха 60 ученици от ПГАВТ „А.С.Попов“. Придружиха ги г-жа Полина Радева, г-жа Теодора Кабакова, г-жа Елена Иванова и г-жа Илина Петрова. Средствата, събрани от прожекцията на филма ще бъдат дарени на деца и ученици от наводнените села в Карловско.


   На 21.11.2022 г. с учениците от 12" г" клас бе проведен бинарен урок на тема "Вярата и надеждата в разказа "Спасова могила" от Елин Пелин". В границите на два учебни часа учениците, подкрепени от своите учители г-жа Красимира Панчева и г-жа Вероника Петкова, успяха да преминат през поредица от предизвикателства, свързани с осмисляне и тълкуване на основните идейни и смислови послания на текста. Посланията на Елин Пелин бяха интерпретирани от гледна точка на философията, литературата, изобразителното изкуство, религията, фолклора и езикознанието. Учениците създадоха няколко продукта, свързани с умения за извличане на информация и продуциране на собствен текст с определено предназначение (Кубче с текст за извличане и систематизиране на информация, работен лист и текст по философска тема, която да кореспондира с поантите в текста). Това даде възможност творбата да бъде осмислена многопосочно. Урокът бе с демонстративен характер и фокусиран върху работата в екип. Урокът се проведе в Деня на християнското семейство, за да се направи актуален прочит и дискусия за съвременното семейство и  семейни ценности.

На урока присъстваха инж. Цветанка Милушева, заместник-директор; г-жа Веселка Филипова, заместник-директор; г-жа Кристина Ангелова, учител по английски език; г-жа Юлиана Петрова, учител по немски език и г-жа Деница Иванова, специалист "Обучение и развитие".

На 28.11.2022г. учениците от 12"в" клас защитиха своите екипни проекти по БЕЛ.

На 23.11.2022г. се проведе урок с двойно предназначение - "Светът на древните гърци според текста на "Илиада". Урокът бе реализиран с ученици от 8 "б" клас, които защитиха проектите, изработени в часовете по БЕЛ за 4 учебни часа. Ученическите проекти може да видите на страницата в секцията- Български език и литература – Ученически проекти.

На 22.11.2022г. се проведе открит урок с двойно предназначение - "Светът на древните гърци според текста на "Илиада". Урокът бе реализиран с ученици от 8 "в" клас, които защитиха проектите, изработени в часовете по БЕЛ за 4 учебни часа. Проектите може да видите на страницата в секцията- Български език и литература – Ученически проекти.

На урока присъства г-жа Деница Иванова, специалист "Обучение и развитие".

На 11.11.2022 г. учениците на г-жа Елена Иванова от 8,,е'' клас  създадоха STEM проекти на тема ,,How to plan a journey''; сформираха работни групи и разпределиха задачите си в екипите, спазиха изискванията за поместване на информация от сферата на науката, технологии /технически параметри/; вложиха креативност в излагането на иновативните си идеи за реализиране на бъдещи намерения. В екипна работа учениците изразиха и виждането си за подготовка и  организация за пътешествие до предпочитана дестинация. Проектите може да видите на сайта в секцията - Английски език- Ученически проекти.

През месец октомври учениците на г-жа Даниела Величкова представиха своите проекти, които може да видите в секцията Ученически проекти .

На 28.10.2022г. г-жа Елена Иванова и нейните ученици отбелязахa едновременно празниците Хелоуин и Деня на народните будители с импровизирана изложба и устно представяне и защитаване на подготвени от учениците информативни текстове, есета и проекти.

На   26 септември 8 "е" клас под ръкoводството на своя класен ръководител г-жа Елена Иванова отбеляза Европейския ден на езиците.

  Представлявани от 46-те държави членки на Съвета на Европа, 700 милиона европейци се насърчават да изучават повече езици както в училище, така и извън него. Съветът на Европа окуражава многоезичността на континента с убеждението, че езиковото многообразие е средство за постигане на по-добро междукултурно разбирателство и ключов елемент от богатото културно наследство на Европа.  От 2001 г. Европейският ден на езиците се чества ежегодно на 26 септември по инициатива на Съвета на Европа със седалище в Страсбург.

CAMBRIDGE DAY 2022

На 4. юни след двегодишно прекъсване най-голямото събитие в английския език в цяла Югоизточна Европа, Cambridge Day Sofia отново се проведе на живо. Конференцията се проведе в София, хотел Рамада бай Уайндхем София Сити Сентър. ПГАВТ "А.С.Попов" бе представена от нашите учители по АЕ г-жа Елена Петрова, г-жа Кристина Ангелова и г-ца Никол Панкова. Г-жа Елена Иванова спечели като награда речник "ENGLISH IDIOMS IN USE". 

През месец април се проведоха две ученически състезания по езици.

На 15. април  в състезанието по БЕЛ участваха 39 ученици от осми до единадесети клас. На 29. април се проведе състезанието по АЕ, в което участваха 25 ученици от осми до единадесети клас. За участие насърчиха учениците си г-жа Таня Димова, г-жа Антоанета Бахчеванова, г-жа Надежда Атанасова, г-жа Кристина Ангелова.Ученическото участие бе активно подкрепено от г-жа Поли Радева, г-ца Никол Панкова, г-жа Елена Иванова, г-жа Румяна Костадинова. Координация и организационна подкрепа осъществи г-жа Вероника Петкова. Всички участници ще получат сертификат за участието си, а отличилите се с високи постижения ще получат и предметни награди.