Koninklijke Belgische Worstelbond vzw
Ligue royale belge de lutte asbl

Doel / Objectif

De KBWB overziet Olympisch worstelen in België: vrije stijl, Grieks-Romeins, damesworstelen, grappling en beach wrestling. Het coördineert de werkingen van de Vlaamse Worstelbond en de Ligue Francophone de Lutte Olympique, en is de gesprekspartner van het BOIC en United World Wrestling.


La LRBL supervise la lutte olympique en Belgique: libre, gréco, lutte féminine, grappling et beach wrestling. Elle coordonne les fonctionnements de la Ligue Francophone de Lutte Olympique et du Vlaamse Worstelbond, et elle est l'interlocutrice du COIB et du United World Wrestling.


Nieuws / Actualités

Belgisch open kampioenschap 2024: voor de eerste keer in Namen!

In 2024 komt er weer een Belgisch kampioenschap, georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse en Franstalige worstelbonden.  Elke worstelaar met een geldige licentie van de  VWB of de LFLO (of van de officiële worstelfederatie van hun verblijfsland) mag deelnemen aan deze "Belgian Open". Meer informatie volgt. 

Championnat "Open" de Belgique 2024: tous à Namur!

En 2024 le championnat de Belgique sera de nouveau organisé en étroite collaboration avec la ligue francophone et la ligue flamande de lutte. Chaque lutteur ayant une licence de la LFLO ou de la VWB (ou de la fédération officielle de leur pays de résidence) pourra participer à ce "Belgian Open". A suivre.

Belgische worstelpakjes: de officiële versie in blauw en rood

Het ontwerp voor de officiële Belgische worstelpakken is gebaseerd op de bekende kleuren van de Belgische voetballers en wielrenners.  Gelieve steeds exact deze uitvoering te bestellen.

Maillots de lutte belges: version officielle en bleu (clair) et rouge

Le dessin des maillots de lutte belges est basé sur les couleurs familiers que défendent les footballeurs et les cyclistes belges. Merci de bien vouloir suivre ces consignes lorsque vous commandez des maillots de lutte.

Nieuw aanvraagformulier voor UWW-licenties in 2023

Er is een nieuw online formulier om UWW-licenties aan te vragen en je bijlagen te uploaden. Je vindt de link bij de downloads linksonder op de info-pagina.

Nouveau formulaire pour commander des licences UWW en 2023

Un nouveau formulaire a été créé pour faciliter les demandes de licences UWW et le téléchargement des documents requis. Vous trouverez le lien parmi les downloads en bas à gauche sur la home page.

Promotie voor onze scheidsrechter Arian

De UWW heeft de jaarlijkse rankings van de internationale scheidsrechters bijgesteld, en onze scheidsrechter Arian is gepromoveerd van de 3de naar de 2de categorie. Proficiat Arian! 

Notre arbitre Arian est promu

L'UWW a mis à jour la classification annuelle des arbitres, et notre arbitre Arian a été promu de la 3ème à la 2ème catégorie. Félicitations Arian!
(29/12/2021)

Geen juniors of kadetten meer: nieuwe benamingen voor categorieën

De UWW heeft besloten de naamgeving van de leeftijdscategorieën te standaardiseren. Die categorieën worden voortaan aangeduid als: U15 (voorheen Scholieren, U17 (voorheen Kadetten), U20 (voorheen Junioren), U23, Senioren en Veteranen te standaardiseren.

Il n'y a plus de Juniors ou cadets: nouvelles dénominations pour les catégories d'âge

L'UWW a décidé  d'uniformiser la dénomination des catégories d'âge, qui sont désormais désignées ainsi : U15 (auparavant Ecoliers, U17 (auparavant Cadets), U20 (auparavant Juniors), U23, Seniors et Vétérans.  (30/12/2021)