THỜI KHÓA BIỂU ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN & DÀI HẠN

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO QUÝ IV - NĂM 2022

1/ THỜI KHÓA BIỂU LỚP SALE CƠ BẢN K05 - KHAI GIẢNG NGÀY

Chuyên đề 01: Thị trường BĐS Việt Nam và Sản phẩm của Bcons - Ts. Lê Như Thạch - Thứ bảy ngày 01/10/22 lúc 14g00 - 17g00.

Chuyên đề 01: Chân dung sale BĐS Bcons - CEO Phạm Thị Phương Thảo - Thứ sáu ngày 08/10/22 lúc 17g30 - 20g30.

Chuyên đề 02: Makerting trong BĐS Bcons - CEO Cao Sĩ Đức - Thứ sáu ngày 15/10/22 lúc 17g30 - 20g30.

Chuyên đề 03: Phong thủy trong BĐS Bcons - Ths. Đoàn Minh Trung - Thứ sáu ngày 22/10/22 lúc 17g30 - 20g30.

Chuyên đề 04: Pháp lý trong BĐS Bcons - Ts. Trần Thu Tâm - Thứ tư ngày 29/11/22 lúc 17g30 - 20g30.

Chuyên đề 05: Tìm hiểu về thiết kế trong SP Bcons - Ths. Hồ Kỳ Lân - Thứ sáu ngày 04/11/22 lúc 17g30 - 20g30.

Chuyên đề 06: Thuyết trình bán hàng - Ts.Lê Đỗ Duy Ân - Thứ năm ngày 24/11/22 lúc 17g30 - 21g00.


2/ THỜI KHÓA BIỂU LỚP QUẢN LÝ TIỀM NĂNG K03 - KHAI GIẢNG NGÀY 22/10/22

Chuyên đề 01: Khởi tạo doanh nghiệp & Văn hóa doanh nghiệp - TS. Lê Như Thạch - Thứ bảy ngày 22/10/22 lúc 14g00 - 17g00.

Chuyên đề 02: Quản lý con người (Buổi 01) - Ths. Trương Minh Hạnh - Thứ ba ngày 01/11/22 lúc 17g30 - 21g00.

Chuyên đề 03: Quản lý thời gian hiệu quả - Ths. Nguyễn Việt Nữ - Thứ bảy ngày 05/11/22 lúc 14g00 - 17g00.

Chuyên đề 04: Quản lý con người (Buổi 02) - Ths. Trương Minh Hạnh - Thứ tư ngày 09/11/22 lúc 17g30 - 21g00.

Chuyên đề 05: Động lực sự khác nhau giữa nhân viên và sếp - Ts. Lê Như Thạch - Thứ bảy ngày 19/11/22 lúc 14g00 - 17g00.

Chuyên đề 06: Truyền thông nội bộ - Ts. Lê Đỗ Duy Ân - Thứ tư ngày 23/11/22 lúc 17g30 - 21g00.

Bài thi tổng kết: Thuyết trình báo cáo tổng kết - Hội đồng chấm thi - Thứ bảy ngày 11/12/22 lúc 14g00 - 17g00.


VĂN PHÒNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BCONS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS

Địa chỉ: 176/1-176/3 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh , Thành phố Hồ Chí Minh.

HOTLINE: 0908.160.969

Email: daotao@bcons.com.vn