Program Bridge Bidding Analyser przeznaczony jest głównie do porównywania efektywności wybranych systemów licytacyjnych, konwencji licytacyjnych użytych w tych systemach oraz różnych opcji systemowych (Licytacja automatyczna). Program oferuje możliwość licytowania poniższymi systemami:

niezależnie dla lini NS i WE.

Do analizy wykorzystuje się rezultaty licytacji w pierwszym pokoju (kolor jasnoniebieski) i w drugim pokoju (kolor jasnożółty).

Program oferuje też użytkownikowi możliwość samodzielnego przeprowadzania licytacji wybranych rozdań w pierwszym pokoju i porównywania z licytacją przeprowadzoną automatycznie przez program w drugim pokoju (Licytacja manualna).

Program może być również użyty do rozwiązywania problemów typu "Jakie jest znaczenie odzywki?" i "Co zalicytujesz?".

Każdy z użytych systemów licytacyjnych jest konfigurowany za pomocą kart konwencyjnych. Aplikacja umożliwia skonfigurowanie nieograniczonej liczby kart konwencyjnych CC i zapisanie ich w plikach konfiguracyjnych z rozszerzeniem *.bbsa.

 1. Menu i numer rozdania;

 2. Menu kontekstowe rozdania:

   • powtórz rozdanie (wcześniej możesz zmienić ustawienia);

   • losowe wprowadzanie nowego rozdania;

   • otwórz zapisany plik typu *.lin lub *.pbn;

   • zapisz bieżące rozdanie jako plik *.lin lub *.pbn;

   • kopiuj bieżące rozdanie;

   • wklej:

   • statystyki rozdań;

   • użyte konwencje.

 3. Wybór i konfigurowanie kart konwencyjnych CC;

 4. Ręka gracza S i pozostałych (założenia oznaczone kolorami: białym i czerwonym a rozdający oznaczony białą literą D);

 5. Przewidywane lub realne lewy do wzięcia;

 6. Licytacja w pierwszym pokoju;

 7. Opis licytacji w pierwszym pokoju;

 8. Licytacja w drugim pokoju;

 9. Opis licytacji w drugim pokoju;

 10. Bidding box do licytacji manualnej;

 11. Rezultaty i sterowanie;

 12. .Ustawienia pętli;

 13. Zapis.

W przeciwieństwie do zdecydowanej większości istniejących rozwiązań licytacja modułu licytacyjnego oparta jest na zdefiniowanych regułach i jest analogiczna do licytacji człowieka. Skutkuje to wieloma zaletami:

  • interpretacja ręki jest mocno zbliżona do ręki rzeczywistej, niepoprawnie zinterpretowane ręce pozostają poniżej 1/1000;

  • stuprocentowa powtarzalność odzywek;

  • niski odsetek kontraktów irracjonalnych;

  • kod programu jest oparty na modelu deterministycznym co skutkuje pełną powtarzalnością wyników.

Silnik licytacji jest wystarczająco elastyczny, aby poradzić sobie z różnymi systemami przeciwnika.

Bridge Calculator

autor

Piotr Beling

Bridge Winners