Bridge Bidding Analyser

Wersja beta jeszcze (aktualizacja co kilka dni), możesz znaleźć regresje i błędy.

Aktualny poziom licytacji: doświadczony+

Download

(kompilacja 4487)

Program Bridge Bidding Analyser przeznaczony jest głównie do porównywania efektywności wybranych systemów licytacyjnych, konwencji licytacyjnych użytych w tych systemach oraz różnych opcji systemowych (Licytacja automatyczna). Obecnie program oferuje możliwość licytowania trzema systemami: 21GF, Sayc i WJ, niezależnie dla lini NS i WE.

Do analizy wykorzystuje się rezultaty licytacji w pierwszym pokoju (kolor jasnoniebieski) i w drugim pokoju (kolor jasnożółty).

Program oferuje też użytkownikowi możliwość samodzielnego przeprowadzania licytacji wybranych rozdań w pierwszym pokoju i porównywania z licytacją przeprowadzoną automatycznie przez program w drugim pokoju (Licytacja manualna).

Program może być również użyty do rozwiązywania problemów typu "Jakie jest znaczenie odzywki?" i "Co zalicytujesz?".

Każdy z użytych systemów licytacyjnych jest konfigurowany za pomocą kart konwencyjnych. Aplikacja umożliwia skonfigurowanie nieograniczonej liczby kart konwencyjnych CC i zapisanie ich w plikach konfiguracyjnych z rozszerzeniem *.bbsa.

 1. Menu i numer rozdania;

 2. Menu kontekstowe rozdania:

   • powtórz rozdanie (wcześniej możesz zmienić ustawienia);

   • losowe wprowadzanie nowego rozdania;

   • otwórz zapisany plik typu *.lin lub *.pbn;

   • zapisz bieżące rozdanie jako plik *.lin lub *.pbn;

   • kopiuj bieżące rozdanie;

   • wklej:

   • statystyki rozdań;

   • użyte konwencje.

 3. Wybór i konfigurowanie kart konwencyjnych CC;

 4. Ręka gracza S i pozostałych (założenia oznaczone kolorami: białym i czerwonym a rozdający oznaczony białą literą D);

 5. Przewidywane lub realne lewy do wzięcia;

 6. Licytacja w pierwszym pokoju;

 7. Opis licytacji w pierwszym pokoju;

 8. Licytacja w drugim pokoju;

 9. Opis licytacji w drugim pokoju;

 10. Bidding box do licytacji manualnej;

 11. Rezultaty i sterowanie;

 12. .Ustawienia pętli;

 13. Zapis.

From BBO Forum:

Question:

"If the original GIB computer program gave you a choice of multiple bidding systems, what are the reasons you can't choose bidding system at all playing with a robot partner on BBO?

It would GREATLY enhance the service if this were implemented."

Answer:

"BBO has spent a couple of decades fixing bugs in the GIB 2/1 bidding system and there are probably another couple of decades to go for fixing bugs. There are supposedly other bidding systems that are supported, but AFAIK they haven't been touched since BBO bought the original code. I can't imagine how many crippling bugs are in those other bidding systems.

BBO doesn't have the manpower to fix the current 2/1 system to the satisfaction of "power" users. Trying to support additional bidding systems would reduce the capability of BBO to maintain the current 2/1 system, which as forum members have seen, has bugs that have been around forever."

Źródło lin

PBC

Bridge Calculator

autor

Piotr Beling