Checkback ep

Checkback ep (pro ep) occurs in sequence: 1m–1M-1NT–2♣ and guarantees five and 11+ HCP.

Responder bids:

  • kolor partnera na wysokości wynikającej z bilansu - fit;
  • 2♢ - bez fitu 12- HCP;
  • 2 w drugi starszy - dwie karty w kolorze partnera 13-14 HCP;
  • 2BA - maksymalnie singleton w kolorze partnera 13-14 HCP;
  • 3♣ lub 3 - 13-14 HCP i piątkę młodszą (bądź szóstkę karo po otwarciu 1♢ z piątki) lub skład 5-4 w młodszych przy braku trzech kart w kolorze partnera.


After the intervention of the opponents, the balance bid.