บุคลากรแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายธงชััย อำพิมพ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายเมธี เคลือบคนโท
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายเอกพงษ์ สังข์สนิท
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายดนัย นามวิชัย
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ข้อมูลติดต่อแผนกวิชา

สถานที่ติดต่อ

ห้องพักครู
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคนางรอง