Кадровий склад закладу

Загальна кількість кадрового складу становить 77.

Чисельність педагогічних працівників станом на 01.01.2024 р. становила 36 чол.

Чисельність працівників технічного та обслуговуючого персоналу становить 41 осіб, з них: