На допомогу учням

 Законодавство 

з охорони дитинства

Основні міжнародні правові акти, які регламентують права дитини

         Права дитини, що закріплені у вітчизняному законодавстві 

Про  додаткові заходи і забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 609/201222 ЖОВТНЯ 2012     

 Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей

Законодавство України щодо соціального захисту дітей, які потребують особливої уваги.

              Положення про психологічну службу системи освіти України (ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Міністерства освіти України 03.05.99 № 127 (у редакції наказу Міністерства  освіти і науки України від 02.07.2009 №  616 . Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за № 687/16703)

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА (прийнятий на І установчому з'їзді товариства психологів України 18 грудня 1990 р.)

Правила поведінки в ДНЗ для здобувачів освти.pdf