Річний звіт


Міністерство освіти і науки України

Департамент гуманітарної політики

Вінницької облдержадміністрації

Державний навчальний заклад

«Барський професійний будівельний ліцей»


Звіт в.о.директора

А.В.Шиндилюка

за 2020-2021 н.р.Шановні колеги! Цей навчальний рік виявився для всієї країни важким через пандемію хвороби, а для нашого навчального закладу особливо – в лютому ми втратили директора, Ланового Валерія Івановича. Від тих пір його обов’язки виконую я, Анатолій Вікторович Шиндилюк.

На цій нелегкій посаді протягом майже п’яти місяців керувався законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу ПТНЗ, статутом ліцею, колективним договором, посадовими обов’язками директора, що регламентують роботу керівника ЗП (ПТО) О.

Як в.о.директора професійно-технічного ліцею вирішував всі питання управління діяльності ліцею за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції Міністерства освіти і науки України, Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації та загальних зборів трудового колективу. Разом з командою заступників директора проводив внутрішньоліцейний контроль за роботою працівників ліцею, за виконанням навчальних планів і програм, навчально-виховною роботою, організацією виробничого навчання, санітарним станом ліцею, збереженням матеріальних цінностей та інше.

Педагогічний колектив ДНЗ «Барський ПБЛ» для забезпечення статутних завдань, здобуття учнями професійної, загальної середньої освіти та робітничих професій на рівні державного стандарту, працював над оновленням змісту, форм, методів і засобів навчання шляхом впровадження в навчально-виробничій процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення якісного рівня кадрового потенціалу через організацію системного підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників.

Аналізуючи роботу за минулий рік, можна сказати, що це був рік певних змін і інновацій у виборі пріоритетних напрямків навчально-виховного процесу, які стосувались організації дистанційного навчання, у модернізації навчальної та матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, які відкривають нові перспективи вдосконалення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

Зміст навчально-виховного процесу і термін навчання в ліцеї визначається навчальними планами та програмами, затвердженими Департаментом гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації, а також згідно вимог державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти.

ДНЗ «Барський ПБЛ» у 2020 – 2021 навчальному році здійснював освітню діяльність пов’язану з наданням професійної підготовки з робітничих професій на базі 9 класів:

• «Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр»;

• «Верстатник деревообробних верстатів. Столяр будівельний»;

• «Муляр. Штукатур. Монтажник систем утеплення будівель»;

• «Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах»;

• «Офісний службовець (бухгалтерія). Оператор комп’ютерного набору», а також монопрофесії «Електрогазозварник».

Установлений обсяг регіонального замовлення на 2020 – 2021 навчальний рік виконано на 92%, в кількості – 97 учнів.

Аналізуючи контингент здобувачів освіти ліцею, спостерігається його зниження. Так, станом на 01.10.2020 року в ліцеї навчалось 274 здобувачів освіти, з них 99 – першокурсників, 11 учнів-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування.

Випущено 101 кваліфікованих робітника. Перехідний контингент склав 173 здобувачів освіти. Втрати контингенту за 2020-2021 н.р. склали 2 здобувача освіти. У цьому році випущено 2 дитини-сироти, всі працевлаштовані, їм виплачена матеріальна допомога.

Для навчання і організації навчально-виробничого процесу в ліцеї обладнано 19 навчальних кабінетів, 11 навчально-виробничих майстерень, 4 лабораторій. Ліцей повністю забезпечує проживання, харчування, медичне обстеження та відпочинок здобувачів освіти, спортзал, тренажерний майданчик, бібліотеку з читальним залом з підключенням до мережі Інтернет.

Режим роботи навчального закладу, плани навчально-виховного процесу, розклад занять забезпечують своєчасне й якісне виконання навчальних планів і програм.

В кожному навчальному кабінеті, майстерні, лабораторії наявні паспорти, в яких відображено перелік методичного забезпечення, дидактичного матеріалу, технічних засобів навчання.

В процесі навчання використовується ком’ютерна техніка, програмне забезпечення, прикладні ком’ютерні програми з предметів: технології комп’ютерної обробки інформації, основи роботи на ПК, інформатика, спеціальна технологія, математика, фізика, географія, зарубіжна література, біологія, історія України, матеріалознавство та з предметів професійно-теоретичної та загальнопрофесійної підготовки. У ліцеї створено постійно діючий сайт http://barbud.vn.ua/ На його сторінка передбачено посилання на освітні сайти, інноваційні ресурси та постійно розміщується інформація про проведення заходів у навчальному закладі. Комп’ютери ліцею під’єднані до мережі Інтернет.

Відповідно до робочих навчальних планів з навчальних предметів проводилися контрольні роботи, тематичні заліки, що дає можливість належно оцінити рівень навчальних досягнень кожного учня. Аналіз результатів державної підсумкової атестації у 2020 – 2021навчальному році із загальноосвітніх предметів показав, що учні засвоїли навчальний матеріал на достатньому та середньому рівні.

Всі випускників зареєструвалися для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні – 2021, проте участь взяли 13 учнів, які складали математику, українську мову, історію України та географію.

Професійна підготовка учнів ліцею здійснюється за робочими навчальними планами і програмами з кожної ліцензованої професії, розробленими відповідно до державних стандартів з конкретних професій. З кожної професії розроблено пакети навчально-плануючої документації, які погоджено з основними замовниками робітничих кадрів, НМЦ ПТО та затверджені директором Департаменту гуманітарної політики ВОДА.

Навчальні плани та програми складені таким чином, що сприяють розвитку творчої здібності учнів, передбачають виховання в учнів культури праці, дотримання правил охорони праці, відповідальності за якість виконання виробничих завдань, здійснення контролю та самоконтролю під час навчання, самостійної роботи при оволодінні професійними знаннями. Відповідно до робочих навчальних програм та з урахуванням навчально-матеріальної бази розроблено завдання для проведення контрольно-перевірочних робіт, тематичних заліків, що дає змогу належно оцінити рівень навчальних досягнень учнів. Виробниче навчання проводиться у навчально-виробничих майстернях, в лабораторіях, що мають відповідне обладнання, устаткування та методичне забезпечення для проведення уроків.

Педагогічний колектив ліцею третій рік працює над єдиною науково-методичною проблемою: «Комунікативна компетентність педагога як неодмінна передумова його професійної діяльності та підвищення ефективності навчально-виховного процесу». Усі заходи методичної роботи в ліцеї здійснювались з урахуванням мети, завдань і проблемної теми та рівня компетентності педагогічних працівників.

Методична служба ліцею намагалася реалізувати зміст і завдання єдиної методичної теми, плануючи та організовуючи методичні семінари, круглі столи, засідання методичних комісій. Вся система методичної роботи в ліцеї побудована на аналітичній, діагностичній, науково-практичній та інформаційній діяльності та спрямована на підвищення рівня професійної компетентності інженерно-педагогічних працівників і, як наслідок, підвищення ефективності навчально-виробничого та навчально-виховного процесів. У структурі методичної роботи працюють 6 методичних комісій. На методичні комісії покладено завдання по підготовці та проведенню предметних тижнів, конкурсів фахової майстерності, відкритих уроків, виховних заходів тощо. У 2020 – 2021 навчальному році робота методичних комісій була спрямована на впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій, технологій дистанційного навчання в навчально-виробничий процес та практичну діяльність, розробку комплексно-методичного забезпечення професій і предметів згідно державних стандартів.

Єдина науково-методична проблема ліцею реалізовувалася при організації виховної роботи. Викладачі та майстри виробничого навчання разом з учнями беруть участь у різноманітних навчальних та творчих заходах та тренінгах, частина яких через карантинні обмеження проводились в онлайн-режимі: у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика (учениця групи №23 Ляхова Діана), мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка (учениця групи №20 Первак Яна), у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Штукатур» учень групи №1 Куций Олексій посів ІІІ місце, у Всеукраїнській олімпіаді з інформатики «Всеосвіта Осінь – 2020» учень групи №23 Гарань Олександр зайняв ІІ місце.

Належна увага приділяється виховній та спортивній роботі з учнями:

2020р. – всеукраїнський конкурс «Знай і люби свій край» – Бражник Анастасія, гр №23, ІІІ місце;

2020р. – Всеукраїнський конкурс «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»Лагоржевський В’ячеслав, гр № 8, ІІ місце;

2020 р. – обласні зональні змагання з футзалу – ІV місце;

2021р. дипломи ІІІ ступеня за участь у фестивалі-огляді творчості учнів ЗП(ПТ)О на тему «мистецтво – це ми, мистецтво це світ» за номінаціями «Художнє виконавство» та «Інструментальний жанр»;

2021р. Диплом ІІ ступеня музичного проекту «Територія творчості» у номінаціях «Сучасне хореографічне мистецтво» та «Сучасне вокальне мистецтво»

2021р. Диплом ІІІ ступеня в обласному конкурсі «Професія – моє майбутнє» у номінації «Професії ХХІ століття» (Желавська Крістіна, гр..№23)

2021р. Диплом ІІІ ступеня за участь в обласному конкурсі плакатів «Молодь обирає здоров’я» (гр..№20, кер. проекту Кубова Л.І.)

2020р. – Районний турнір з волейболу між студентськими командами м. Бар (86 учнів).

2021р. Змагання серед учнів навчальних закладів м.Бар з настільного тенісу.

Змагання з легкої атлетики, волейболу (дівчата) та футболу (юнаки) до дня Захисту Дітей.

Постійно ведеться робота по соціальному захисту і підтримці учнів-сиріт і учнів, позбавлених батьківського піклування, та соціально незахищених категорій. Всі учні з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування отримують пільги, доплати, компенсації згідно чинного законодавства. Для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування створено належні побутові умови для проживання у гуртожитку, організовано безоплатне гаряче харчування у їдальні ліцею, якість якого контролюється медпрацівником, адміністрацією ліцею.

Курси підвищення кваліфікації при НМЦ ПТО у Вінницькій області пройшли четверо викладачів, семеро майстрів виробничого навчання, троє вихователів гуртожитку. Педагоги ліцею підвищують кваліфікацію також через вебінари освітнього проекту «На урок» (Кучерук А.Л. «Як організувати дистанційне узагальнення знань та підбити підсумки навчального року», «Медіаграмотність на уроках української мови: фейки, перевірка інформації та створення медіапроектів»), ТОВ «Всеосвіта» (онлайн педагогічна рада «Успішне завершення освітнього процесу – запорука правильного старту нового навчального року», (Дейбук Л.І. «Сучасні світові практики впровадження медіа грамотності на уроках англійської мови», «Англійська у позашкільній освіті», Кузьменко В.В. онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання» (для педагогів та керівників закладів ПТО) (30 годин), ГО платформа ОСВІТИ онлайн конференція «Особливості впровадження інноваційних освітніх технологій ЗЗСО»; професійного ТОВ «Самміт» (Палійчук Н.О. «Інноваційне зварювальне обладнання Kemppi OY») тощо.

У 2020 – 2021 навальному році відповідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 7 педагогів (четверо майстрів в/н та двоє вихователів гуртожитку) пройшли чергову атестацію.

Аналіз підсумків 2013 – 2014 навчального року показав, що педагогічний колектив ліцею працюючи над методичною темою «Створення оптимальних умов для розвитку і становлення особистості через провадження особистісно-зорієнтованого підходу у навчанні і вихованні» реалізували такі завдання:

  • розвиток творчої особистості педагогів та учнів;

  • впровадження в навчально-виробничий процес інформаційно-комунікаційних технологій;

  • накопичення і систематизація матеріалів з питань навчально-методичної та навчально-виховної роботи;

  • вивчення передового досвіду педагогів новаторів;

  • надання допомоги молодим спеціалістам в підготовці та проведення уроків та самоосвіти.

Фінансове забезпечення ліцею здійснюється на підставі затверджених в установленому порядку кошторисів доходів і видатків. Навчальний заклад фінансується Міністерством освіти і науки України коштами з обласного бюджету.

Нормативні акти, норми грошового та матеріального забезпечення, що використовуються для складання кошторисів навчального закладу, розроблені МОН України. Видатки та надходження, що включені до кошторису по кожному коду економічної класифікації обґрунтовані відповідними розрахунками. Штатні розписи, кошториси та плани асигнувань затверджені заступником начальника головного управління освіти і науки МОДА.

Асигнування загального фонду спрямовані на виплату заробітної плати працівників, виплату стипендії учням, оплату комунальних послуг, організацію харчування, утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та інші виплати.

Сьогодні у навчальному закладі створені належні умови щодо організації навчально-виховного процесу, для успішного оволодіння професіями та життєтворчості, самореалізації особистості, утверджується здоровий спосіб життя, як невід’ємний елемент загальної культури, зміцнення здоров’я.

У колективі підтримується належний морально-психологічний клімат, створено творчу, ділову атмосферу.

Поряд з позитивними зрушеннями в роботі мають місце певні недоліки і невикористанні можливості. Напружений 2020-2021 н.р. показав, що педагогічному колективу є над чим працювати: переглянути перелік професій, з яких здійснюється підготовка робітників, ліцензувати нові професії, глибше аналізувати якість професійної підготовки учнів; освоювати цифрові хмарні технології дистанційного навчання, розвивати і оновлювати парк мультимедійної техніки; переглянути критерії при атестації діяльності викладачів та майстрів в/н. Вимагає оновлення і доробки для навчально-виробничих робіт технічна документація, інструктивні, технологічні картки відповідно до «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах». Необхідно покращувати співпрацю ліцею з підприємствами-замовниками робітничих кадрів щодо організації виробничої практики учнів та їх працевлаштування тощо.

На наступний 2020 – 2021 навчальний рік ставлю перед собою завдання і надалі створювати позитивний імідж навчального закладу, зміцнювати матеріально-технічну базу, виконувати державне та регіональне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників, прикласти максимум зусиль для створення належних умов навчання учнів та роботи колективу.

В.О. директора ДНЗ «Барський ПБЛ» А.В.Шиндилюк