Сучасні педагогічні технології

Єдина методична проблема ліцею:

«Формування творчої особистості учня шляхом впровадження сучасних технологій навчання і виховання»

Методична тема творчої лабораторії інноваційних технологій:

« Впровадження традиційних та інноваційних підходів в процес теоретичного та виробничого навчання з метою формування творчої особистості учня»

План роботи творчої лабораторії інноваційних технологій

Сучасні педагогічні технології

Сучасне життя примушує педагогів до пошуку нових, нетрадиційних підходів у організації навчально-виховного та виробничого процесів.

Використання інноваційних технологій – це засіб для досягнення такої атмосфери в навчальному колектів, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості. В процесі їх застосовування моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення, створюється атмосфера творчої взаємодії у навчанні. Інноваційні технології сприяють формуванню в учнів комунікативних навичок , виробленню особистих цінностей.

Змінюється роль учнів. Вона активна: учні приймають важливі рішення щодо процесу навчання. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім: це інтерес самого учня. Значно підвищується роль особистості педагога. Він більше розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор.

Інноваційна освітня діяльність ліцею передбачає розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу, зміни у способі їх діяльності та стилі мислення. Сьогодні актуальними є питання педагогічного пошуку ефективних шляхів самореалізації особистості педагога і учня.

Робота по впровадженню інноваційних технологій проводиться у 3 напрямках:

1. Інновація у змісті навчання і виховання учнів

2. Впровадження інтерактивних методів навчання і виховання:

- ділові ігри:

“Щасливий випадок”, “Брейн-ринг”, “Інтелект-шоу”, “Найрозумніший”, тощо;

- інтегровані уроки, бінарні уроки, презентації, самміти, урок-подорож;

- робота в малих групах, урок-роздум, пошук, урок текстуального аналізу, урок-екскурс.

Викладачі бачать переваги таких уроків:

зростає зацікавленість учнів, результативність навчання, розвиваються комунікативні навички, стимулюється розширення світогляду, умови навчання наближаються до реальних умов виробництва, активізуються їх розумова діяльність.

3.Інновацій у формах і методах управління закладом освіти:

а) керівництво роботою по впровадженню інновацій: з метою дотримання принципу науковості в управлінні, адміністрація систематично вивчає досягнення науки та передової педагогічної практики, збирає та аналізує інформацію на підставі знання учнівського, педагогічного та батьківського колективів, реальних умов навчального закладу та його матеріально-технічної бази.

Значну роль в здійсненні інноваційної освіти відіграє участь педпрацівників училища у роботі семінарів-практикумів, занять обласних шкіл передового педагогічного досвіду, школи досвіду роботи для педагогів-початківців, організованих НМЦ ПТО у Вінницькій області.

В ліцеї створені умови, які забезпечують професійне та педагогічне зростання працівників. Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльність здійснюється на основі розроблених і затверджених заходів по інформаційно-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу, в основі яких лежить графік практичного здійснення інноваційних перетворень в ліцеї.