Виховна робота

Відомий  педагог Володимир  Сухомлинський писав: “Творення людини – найвище напруження всіх наших сил. Це і життєва мудрість, і майстерність, і мистецтво. Діти – не тільки і не скільки джерело радості. Діти – це щастя, створене нашою працею”. Ці мудрі слова, сказані кілька десятиліть тому, актуальні і по сьогодні.

Виховна робота у Барському професійному будівельному ліцеї – безперервний, цілеспрямований і систематичний процес впливу викладача та майстра на учня не лише під час навчання, але й поза уроками. Ефективно провести виховну годину зазвичай складніше, ніж дати гарний урок.

Виховний процес у   ліцеї йде по 12-ти напрямкам:

Громадсько-патріотичне виховання – основа, на якій ґрунтується суспільство держави.

Національне виховання – є пріоритетним аспектом виховної роботи в ліцеї, зорієнтованим на українську культуру, мову, національно-патріотичні традиції.

Правове виховання спрямоване на формування правової культури – прищеплення учням поваги до прав і свобод людини, виховання поваги до батьків, старших, оволодіння знаннями і дотримання законів України.

Родинне виховання – один з найважливіших аспектів у формуванні юної особистості.

морального виховання покладено гуманістичний підхід до учнів.

Інтелектуальне виховання – робота з учнями, спрямована на заохочення та підтримку ліцеїстів у прагненні здобуття нових знань.

Формування здорового способу життя – одна з найголовніших тем виховання юної особистості.

Превентивне виховання – це профілактика потраплянь учнів у ситуації, що можуть створити небезпеку їхньому здоров’ю та життю.

Екологічне виховання – це формування в учнях доброти по відношенню до природи.

Духовно-культурне виховання сприяє формуванню в учнів найвищих людських цінностей, духовних потреб.

Естетичне виховання передбачає розвиток у школярів здатності відчувати прекрасне у навколишньому світі: природі, витворах мистецтва, людських стосунках, розвиває естетичний смак і художньо-творчі здібності.

Завдання  трудового виховання – прищеплювати працелюбність і шанобливе ставлення до праці.

Виховання не терпить примусу і тиску. Лише можливість вільного вибору, демократична, радісна атмосфера забезпечують становлення людини й громадянина, а інтелектуальна та емоційна насиченість життя ліцеїстів допомагає кожному з них стати дійсно достойним громадянином України.

ВДЦЕВ 2324
Педрада 040124
Звіт ЗДНВР 2022 23