เลื่อนขึ้น

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

แผนที่จุดท่องเที่ยว

กดดูแผนที่จริงได้ตรงนี้

บ้านไฮ่บ้านเฮาหน้าเที่ยว หน้าชม

ตลาดซาวไฮ่

ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดของชาวบ้านท้องถิ่นที่ให้บรรยากาศความเป็นพื้นเมืองอำเภอบ้านไร่อย่างแท้จริง สัมผัสกับความเป็นวิถีลาวคลังอย่างเป็นธรรมชาติ

ต้นไม้ยักษ์

หมู่บ้านสะนำ หมู่บ้านนววิถี เป็นหมู่บ้านป่าหมาก มีความอุดมสมบูรณ์ และเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะต้นไม้ยักษ์คือต้นไม้โบราณ ที่ถูกอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษา

แวะซื้อของฝากกลับได้

เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ดี

เป็นธรรมชาติปลอดมลพิษ

วัดถ้ำเขาวง

วัดสวยท่ามกลางขุนเขา สงบร่มรื่น สวยงามแบบธรรมชาติผสมผสานกับการจัดแต่งประติมากรรมปูนปั้น ของคนบ้านไร่โดยแท้

วัดทรงเรือนไทย 4 ชั้น

สะพานไม้ยาวกลางน้ำ

โบราณสถาน

ทางขึ้นถ้ำบนเขา

แก่นมะกรูด

หนาวสุดกลางสยาม สำหรับคนที่ชอบวิวสวยๆอากาศเย็นๆ วิถีชาวบ้านแบบกะเหรี่ยง สามารถไปกลางเต้นนอนดูดาวยามค่ำคืนได้อีกด้วย

สะพานที่เต็มไปด้วยสวนดอกไม้หน้าหนาว และวิวสวยเต็มไปด้วยภูเขา

ขากลับแวะถ่ายรูปกับโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งจะมีกระทิงที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ที่มีความแข็งแรงในการพัฒนาสืบต่อไป

แบบสอบถามความพึงพอใจในสถานที่ท่องเที่ยว

หลังจากที่ทุกท่านได้เดินทางกลับจากสถานที่ท่องเที่ยวครบทุกจุดแล้วอย่าลืมมาให้คะแนนในแบบสอบถามเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ได้แก้ไขต่อไปนะครับ