เว็บ ICT โรงเรียนบ้านพระเพลิง จัดทำขึ้นโดยทีมงานไอซีทีโรงเรียน เป็นอีกช่องทางในการนำเสนอข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน