กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดชัยมงคล บ้านพระเพลิง 17 พ.ค.62