Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ การทำน้ำยาล้างจาน เจลล้างมือ และน้ำยาซักผ้าไหม

โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก สสศ.