CAT | ESP | ENG

Què fem?

Dins el ventall de serveis que oferim, destaquem:

   • Direccions d'Obra i Direccions d'Execució d'Obra.
   • Redacció, seguiment i certificació del programa de control de qualitat.
   • Coordinacions de Seguretat i Salut en fase d'execució.
   • Redacció de projectes de reformes, rehabilitacions, ampliacions, piscines, ascensors, sistemes solars...
   • Redacció i tràmit de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació.
   • Redacció i tràmit d'informes ITE.
   • Redacció d'informes i certificats varis.
   • Redacció d'estat d'amidaments, Estudis de Seguretat i Salut i Plecs de condicions.
Avís legal mataro@bancells.com / 659.654.702 / 695.175.157

Equipament d'ús privat sense ús a Can Quirze (Mataró). Tasques:

 • Direcció d'Execució d'Obra.
 • Coordinació de seguretat i salut.

Plaça Maresme a Premià de Mar. Tasques:

 • Coordinació de seguretat i salut.
 • Assistència tècnica a la Direcció d'Obra.

Habitatge unifamiliar aïllat a Artés. Tasques:

 • Direcció d'Execució d'Obra.

Promoció de 12 habitatges unifamiliars a Mataró. Tasques:

 • Direcció d'Execució d'Obra.
 • Coordinació de seguretat i salut.

Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a Lloret de Mar. Tasques:

 • Direcció d'Execució d'Obra.
 • Redacció d'estat d'amidaments.
 • Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut.
 • Coordinació de seguretat i salut.

Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar a Barcelona. Tasques:

 • Direcció d'Execució d'Obra.
 • Redacció d'estat d'amidaments.
 • Coordinació de seguretat i salut.

Habitatge unifamiliar aïllat a Lliçà de Vall. Tasques:

 • Direcció d'Execució d'Obra.
 • Redacció d'estat d'amidaments.
 • Coordinació de seguretat i salut.

Reforma i ampliació de casa de cos a Mataró. Tasques:

 • Redacció de projecte.
 • Direcció d'Obra.
 • Coordinació de seguretat i salut.

Habitatge unifamiliar aïllat a Sant Cugat del Vallès. Tasques:

 • Direcció d'Execució d'Obra.
 • Redacció d'estat d'amidaments.
 • Coordinació de seguretat i salut.

Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Mataró. Tasques:

 • Direcció d'Execució d'Obra.
 • Redacció d'estat d'amidaments.
 • Coordinació de seguretat i salut.

Edifici plurifamiliar a Castellbisbal. Tasques:

 • Direcció d'Execució d'Obra.
 • Coordinació de seguretat i salut.

Habitatge unifamiliar aïllat d'estil nòrdic a Caldes de Malavella. Tasques:

 • Direcció d'Execució d'Obra.
 • Coordinació de seguretat i salut.