โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

อำเภอ สามง่าม จังหวัด พิจิตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ผลิตภัณฑ์ กล้วยน้อย100ล้าน

SANO แคร็กเกอร์

กล้วยฉาบ SANO

อร่อย...จัง (กล้วยแผ่น)

Banana Cube