Sprawdź jak mówię i wymawiam

cena: 40 zł

stron: 100

Książka zawiera:

  • kwestionariusz obrazkowy wraz z Kartą mowy i kartą ćwiczeń logopedycznych.
  • Metodykę badania mowy.
  • Zestaw zagadek do wykorzystania w badaniu i terapii osób z zaburzeniami mowy.
  • Wielorakie możliwości stosowania terapii osób z różnymi zaburzeniami mowy.
  • Skalę oceny oraz poziomy rozwoju mowy i wymowy.
  • Metodykę wykorzystania kwestionariusza w terapii logopedycznej.
  • Głosy czytelników wskazujące na różne możliwości wykorzystania kwestionariusza do usprawniania dzieci r y z y k a d y s l e k s j i, oraz osób dorosłych, które (z różnych przyczyn) utraciły zdolność porozumiewania się słownego.