Diagnoza i terapia osób z afazją

cena: 21 zł

stron: 130

Diagnoza i terapia osób z afazją - to drugie wydanie materiałów z warsztatów logopedycznych, zorganizowanych w Augustowie w maju 1996 r. z udziałem wybitnych afazjologów z Polski i USA. Uzupełniona przykładowym sposobem leczenia farmakologicznego i doświadczeniami logopedy w leczeniu chorych z afazją, zawiera ciekawe poglądy teoretyków i praktyków. Praca adresowana do studentów medycyny, logopedii, psychologii i do rodzin osób z afazją.