แบบสอบถามบัณฑิต และ แบบสอบถามผู้บังคับบัญชา

แบบสอบถามสำหรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขั้นตอน

1.ดาวน์โหลดแบบสอบถาม

2.กรอกข้อมูลและนำมาส่งในวันซ้อมย่อย (14 กุมภาพันธ์ 2563)


แบบสอบถามสำหรับผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน ของบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขั้นตอน

1.ดาวน์โหลดแบบสอบถาม

2.ให้ผู้บังคับบัญชากรอกข้อมูล

3.บัณฑิตนำมาส่งในวันซ้อมย่อย (14 กุมภาพันธ์ 2563)