Bæltsbåden “DANNEBROG”  

Fakta om bæltsbåden “DANNEBROG”  

   

En karakteristisk fynsk bæltsbåd, der hovedsageligt   blev brugt til sildefiskeri i bælterne og farvandet omkring Fyn. I stille perioder transporterede skibene sten, kul, brænde, tømmer, tegl, korn og kassefisk. 

Skibstypen var tidligere meget udbredt og betragtes som en typisk dansk. “DANNEBROG” er eneste oprindelige repræsentant for kategorien  bæltsbåde i landet. 

 Historie 

Efter bygningen på stranden i Skaboeshuse 1871 af bådebygger Carl Rasmussen, kom DANNEBROG til Bagenkop, indkøbt af fisker Rasmus Larsens far. Med havnekendingsnummeret RU 375 blev der fisket nogle gode sildesæconer og isat forlængelse 1887 med 5 fod.  

 


I 1908 blev den første maskine installeret, en 6 HK 4-takts mellemtryksmotor “Rudkøbingmotoren” fra maskinfabrikken “Danmark” i Rudkøbing. I 1945 blev  18 HK ”Gideon” udskiftet med en 15/20 HK ”Søby” 

Derpå en 35 HK ”BMC Diesel”. I dag en 16-18 HK ”Sabb Diesel 2G”. 

 

DANNEBROG blev overtaget i 1915 af Rasmus Larsens søn, Thorvald Larsen, som fortsatte med fiskeeksport til Kiel og Eckernförde og med sildefiskeri indtil 1964. 

 

Efter brug i 92 år hos samme familie Larsen blev skibet 

handlet for 15.000 kr. til befragter Jørn Foss, Faaborg, der ombyggede båden til lystsejlads. 

 

I 1972 købte Henrik Traugott-Olsen skibet for 55.000 kr.  Formålet var fra første færd at føre DANNEBROG tilbage til udseende anno 1908. 

I 1983 blev anparter i skibet solgt til Finn Hørsted og Elna Rasmussen. Samtidigt oprettede ejerne foreningen  

“Lauget til bæltsbåden “DANNEBROG”s brug og bevarelse”. 

Handels- og Søfartsmuseet i Kronborg giver den 7. juni 1985 sin tilslutning til et betinget antikvarisk tilsyn af restaureringsprojektet. 

 

”Lauget” blev ændret til den selvejende institution (fond) i 1990 og samtidigt blev  ejerskabet overdraget. 

 

DANNEBROG” er registreret i Skibsregistret som - Sejlskib med hjælpemotor (Bevaringsværdigt), med kendingsbogstaverne XP 5377. 

 

 

Restaureringen  

Skibsbevaringsfonden har den 21. januar 2000  erklæret bæltsbåden for bevaringsværdigt fartøj.      

Fonden har løbende tilsynet med og godkendelsen af, at restaureringen sker korrekt. 

Dannebrog skal føres tilbage til sit oprindelige udseende  1887 - med brug af originale materialer 

 

Dannebrog´s nuværende brug 

Så mange som muligt skal have mulighed for at komme ombord, - se og sejle med bæltsbåden og få et indtryk af en historisk periode, samt en konkret viden om sejladsen, både bygningen og sildefiskeriet i bælterne med de originale redskaber. 

Det, - at skibet sejler så meget som muligt, - er sammen med omhyggelig bevaring, - tilligemed den bedste måde skibet kan holdes som varigt kulturminde. 

 

 Økonomisk støtte  

 Købmand Jespersen, Båring 

 Dansk Søassurances Fond 

 Sonning-Fonden                                                                             

Den Danske Banks Fond 

Augustinusfonden 

Skibsbevaringsfonden  (lån) 

J.C.Hempels Fond 

Nordfyns Bank, Bogense  (lån) 

Aslaug og Carl Friis´ Legat 

Bogense Rotary Klub 

Vestfyns Elanlæg Nørre Aaby A/S 

Skibsbevaringsfonden (lån) 

 

“DANNEBROG” mangler stadigt: 

Restaurering af agterkahyt, sikkerheds-udstyr, originalt ankerspil i træ - ca. 90.000 kr. 

 

Yderligere oplysninger/ dokumentation 

Henrik Traugott-Olsen, Søndergade 21 

5500 Middelfart. Tlf. 21650567

Dannebrog.Charter@gmail.com