Vad är ett ultralätt flygplan?

Vad är ultralätt flygplan?

Det finns två huvudklasser av UL-flyg:

UL-A Tyngdpunktsstyrd

UL-A är en s.k. Trike med deltaformad vinge som styrs genom att man förflyttar tyngdpunkten

(genom att luta sig åt olika håll).

UL-B Roderstyrd

UL-B ser ut som ett normalt flygplan och styrs med hjälp av roder.

Vad skiljer ett UL-B flygplan från ett normalklassat sportflygplan?

Ett UL-flygplan följer inte de bestämmelser som gäller för ett normalklassat flygplan utan klassas under kategorin “Experiment/privat”. Det kan ge intryck av att det inte finns normer för UL-flygplan, men så är det lyckligtvis inte. Ett UL-flygplan byggs och konstrueras enligt JAR 22, den internationella Europeiska normen för motorsegelflygplan. Rent praktiskt betyder det att ett UL-flygplan är lättare än ett normalt sportflygplan, samt att det har en lägre stallhastighet, dvs planet kan flyga långsammare. UL-planet får inte heller ha mer än två sittplatser.

Än idag förknippar de flesta UL-flyg med motoriserade drakar av typen "flygande hammock", vilket bara är en del av sanningen. I och med den otroliga materialutveckling som skett de senaste årtiondena, har UL-flyget prestandamässigt även passerat traditionellt sportflyg med tex. Cessna 150. Idag finns det UL-flygplan som toppar 300 km/h.

Hur definierar man ett UL-plan rent formellt?

  • Max vikt med två personer och bränsle ombord är 450 kg.

  • Max vikt för UL i sjöversion är 500 kg.

  • Max tomvikt är 275 kg.

  • Max stallhastighet är 65 km/h eller 35 knop.

Är det större risk att flyga UL?

Det är i princip inte farligare att flyga med ett ultralätt flygplan än med ett normalklassat under förutsättning att man följer de regler och förordningar som gäller vid all flygning angående flygplanskontroll, handhavande och väder. Det som skiljer sig från ett normalklassat flygplan är att UL-planets lägre vikt kan göra landningarna något känsligare men å andra sidan är landningshastigheten lägre.

Är det billigare att flyga UL?

Ett UL-flygplan kostar ofta bara en tredjedel eller hälften så mycket i inköp, drift och underhåll jämfört mot ett normalklassat plan. Enda undantaget är kaskoförsäkringen som är förhållandevis dyr. Om man väger in de miljömässiga aspekterna vad gäller bränsleförbrukning och buller så hamnar många äldre normalklassade flygplan i skamvrån. Skillnaden är påtaglig då UL-flyget använder sig av moderna motorer som är miljövänligare och drar betydligt mindre bränsle. IKARUS C-42 förbrukar ungefär 12 liter/timme vid 150 km/h, vilket innebär att den drar ca 0.8 lit/mil. Vilken bil drar detta i 150 km/h?

Hur många UL-piloter och UL-plan finns det i Sverige?

Antalet UL-piloter är för närvarande (juli 2014) ca 750 st och det finns 210 st UL-flygplan med flygtillstånd. Cirka 65% är roderstyrda (klass B) och 35% är tyngdpunktsstyrda (klass A). Ultralätt flyg är den enda sortens allmänflyg i Sverige som har en ökande trend.