รับสมัครนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขั้นตอนการรับสมัคร

  1. กรอกรายละเอียดตามใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน

  2. โอนเงินค่าสมัคร 100 บาท มาที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 411-3-19480-7 ชื่อบัญชีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

  3. ส่งเอกสารการโอนเงินมาที่กลุ่มไลน์ 'นักศึกษา BAAc. 2564'

  4. รอยืนยันการชำระเงินที่กลุ่มไลน์ดังกล่าว

  5. หากได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์

  6. เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาในวันสอบสัมภาษณ์ ซึ่งแจ้งอีกครั้งในกลุ่มไลน์ 'นักศึกษา BAAc. 2564' (ไม่มีการสอบข้อเขียน)

  7. หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 043-556-168 หรือที่ Facebook Page : BAAc. RERU : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Facebook Page : BAAc. RERU : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ : 043-556-168