Kiinteistöjen automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Ympäristöministeriön teettämä selvitys standardin SFS-EN-15232 Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen soveltamisesta Suomen oloihin.

Lisäksi standardin soveltamiseen liittyvä VTT:n laatima Automaatiotason valintatyökalu

Sähköinfo Oy on julkaisut 2014 ST-ohjeiston 20 Automaation vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen