AVE FERMO, LETECKÉ PRÁCE


Ponúkame riešenia pre komplexné, špecializované projekty na účely leteckého prieskumu.

Vrátane konzultácií, prípravy a vedenia projektu, flexibilného manažmentu zmien až k úspešnému a cenovo najvýhodnejšiemu riešeniu.

Či už ide o združenú kontrolu nadzemných vedení alebo zameranie územia presným leteckým laserom (LiDAR), garantujeme kvalitnú a cenovo výhodnú ponuku.


LETECKÉ SKENOVANIE

Pohľad na displej operátora zariadení v kabíne vrtuľníka počas skenovania lesného porastu.

Tátot činnosť je cenovo prijateľnym, zároveň inteligentným riešením pre kalkuláciu drevnej hmoty a stanovenie enviromentálne vhodného návrhu na jej prepravu pred začatím ťažby.

...vo Vašich službách.


Špeciálne letecké práce vrtuľníkom a presná aplikácia chemických látok bez kompromisov, znečistenia a poškodenia plodín a pôdy!