Mediaprofiel

Het eerste grote onderzoek naar professoneel mediagedrag

Heb jij de digitale skills van de toekomst?

Bijna 250 studenten, professionals en docenten doen mee aan dit eerste grote Avans-onderzoek naar professionele mediaskills.

Wat kenmerkt jouw online gedrag op dit moment? En welke skills heb je nodig als professional in online communicatie en community's?

Mediaprofiel

Mediaprofiel is een model dat classificeert op basis van het gebruik van (sociale) media en bijbehorend gedrag. Het is een sociale trend dat mensen steeds vaker technologie gebruiken om bepaalde behoeftes te vervullen. Deze trend is belangrijk en onomkeerbaar en heeft grote invloed op mensen, technologie en de economie.

Mediaprofiel test je gedrag en geeft je inzicht in een persoonlijke profielpagina. De profielen geven inzicht in:

  • de mate van digitale vaardigheden en kennis;
  • de mate van de online (sociale) interactie.

Meet je digitale polsslag!

Mariëlle van Rijn