B - Kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija masa nije veča od 3.5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje praktičnog dela ispita sa navršenih 17 godina.

Obuka podrazumeva 40 časova teorijske i 40 časova praktične obuke.

Postupak od upisa do dobijanja vozačke dozvole je sledeći:

U Auto školi sklapate Ugovor kojim je regulisan način obuke i način sprovođenja i organizovanja polaganja ispita. Za sklapanje Ugovora je potrebna lična karta, a za maloletna lica je potrebno i prisustvo roditelja za potpis Ugovora. Za upis nije potrebno lekarsko uverenje. Potrebno je za početak praktične obuke.

Nakon upisa počinje slušanje teorijske nastave (fond od 40 časova) koja se organizuje u prostorijama Auto škole. Termini nastave se usklađuju prema slobodnom vremenu kandidata i uglavnom se organizuje u 14 termina - dolazaka (12 puta po 3 časa i 2 puta po dva časa).

Nakon završene teorijske obuke, vrši se prijava teorijskog dela ispita. Prijava se vrši u Auto školi, mora se doći LIČNO, poneti lična karta, popuniti prijava i izvršiti uplata takse za polaganje. Termini za polaganje budu unapred određeni od strane MUP-a. Prijava za polaganje se vrsi osam dana pre termina polaganja.

Nakon položenog teorijskog dela ispita potrebno je izvaditi lekarsko uverenje za vozača "B" kategorije i tada se započinje sa praktičnom obukom (fond 40 časova). Dnevno je moguće imati najviše dva časa i termini se takođe zakazuju u dogovoru sa kandidatom.

Nakon završene praktične obuke dolazi na red prijava polaganja vožnje, Ali pored lične karte, popunjene prijave i izvršene uplate takse za polaganje POTREBNO je priložiti i POTVRDU O POLOŽENOM ISPITU IZ PRVE POMOĆI. Obuku i polaganje ispita iz prve pomoći moguće je obaviti u bilo kojoj fazi od upisa do prijave vožnje a organizaciju u vezi obuke i polaganja vrše: Crveni krst, Hitna pomoć Beograd i od skoro Dom zdravlja Dr. Ristić. Trenutno je najpovoljnije u Domu zdravlja Dr. Ristić (5.300,00).

Nakon položenog praktičnog dela ispita (vožnje) u Auto školi dobijate UVERENJE o položenom vozačkom ispitu (besplatno) i odlazite u Policijsku upravu Ljermontova 12 po svoju DOZVOLU , stavite na vozilo nalepnicu "P" (dobićete od nas uz Uverenje) i vozite!!!

Kandidati za vozače "B" kategorije koji već imaju neku od kategorija (AM, M, F, A1, A2, A ili B1) imaju različit (manji) fond časova teorijske i praktične obuke. Pogledati na stranici "cenovnik".

Kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija masa nije veča od 3.5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka za B kategoriju se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje praktičnog dela ispita (polaganje vožnje) sa navršenih 17 godina. kandidat već poseduje.