Prvi korak u osposobljavanju kandidata za vozača je teorijska nastava. Časovi teorijske nastave održavaju se u prostorijama škole u opremljenoj učionici.Nastava se održava radnim danima u više termina kako biste mogli da uskladite sa Vašim slobodnim vremenom. Obuku obavljaju profesionalni i iskusni predavači koji će vam stajati na raspolaganju tokom osposobljavanja.Teorijska obuka ima fond od 40 nastavnih časova, kandidat u jednom danu može prisustvovati na maksimalno 3 časa.

Po završetku teorijske nastave naredni korak u osposobljavanju kandidata je polaganje teorijskog dela vozačkog ispita. Teorijski ispit se polaže u prostorijama škole, sprovodi se na računarima, pred ispitnom komisijom koju sačinjavaju ispitivač iz MUP-a i ispitivač iz auto škole.Da bi kandidat uspešno položio teorijski ispit potrebno je da ostvari 85 procenata tačnih odgovora.Položeni teorijski ispit ima rok važenja od 18 meseci.

Nakon uspešno položenog teorijskog ispita na red dolazi lekarsko uverenje kao i obuka i polaganje ispita iz prve pomoći, koji su neophodan uslov za početak praktične obuke i polaganje praktičnog dela vozačkog ispita. Lekarski pregled kao i obuka i polaganje ispita iz prve pomoći obavljaju se u prostorijama auto škole.Lekarsko uverenje izdaje se na osnovu mišljenja tima lekara i ima rok važenja od 12 meseci za praktičnu obuku i polaganje praktičnog ispita, a rok važenja 6 meseci za podnošenje zahteva za izdavanje vozačke dozvole.Kandidat ne može započeti praktičnu obuku bez važećeg uverenja o zdravstvenoj sposobnosti.
Praktična obuka kao naredni korak u osposobljavanju vrši se na modernim, klimatizovanim vozilima, posebno prilagođenim za obuku kandidata.Časovi praktične obuke održavaju se svakog radnog dana, a termini se zakazuju u skladu sa Vašim slobodnim vremenom. U našoj auto školi rade iskusni instruktori koji će se potruditi da vam praktična obuka bude prijatno a pre svega korisno iskustvo. Instruktor vožnje će vam biti na raspolaganju tokom kompletnog osposobljavanja.Da bi kandidat uspešno završio praktičnu obuku za vozača potrebno je da ispuni fond od 40 nastavnih časova, u toku jednog dana kandidat maksimalo može upravljati vozilom 2 nastavna časa.

Po završetku praktične obuke kandidat stiče pravo za prijavu polaganja praktičnog dela vozačkog ispita. Praktični ispit sastoji se iz dela koji se obavlja na posebno uređenom poligonu i dela ispita na putu u javnom saobraćaju. Ispit se sprovodi po unapred određenoj trasi koju kandidatu dodeljuje softver slučajnim odabirom. Za vreme praktičnog ispita sa kandidatom u vozilu prisutni su ispitivač iz MUP-a i ispitivač iz auto škole koji boduju radnje i postupke kandidata vozilom u javnom saobraćaju.