Obuka za prvu pomoć se sastoji iz 8 časova teorijske i praktične nastave. obuka se vrši ili u izabranoj auto školi ili u nekom od domova zdravlja koji ima licencirane predavače-ispitivače.Na osnovu organizacije same nastave ona se može izvršiti u toku jednog ili više dana dok se polaganje obavlja narednog dana.Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.

Za pozitivno položen ispit kandidatu je nepohodno 65 od 100 bodova na teorijskom ispitu. Teorijski ispit poseduje 20 pitanja i traje 45 minuta.Nakon položenog teorijskog ispita pristupa se praktičnom ispitu izvlačenjem jednog pitanja i demonstriranjem veština koje je kandidat savladao. Kao i kod teorijskog ispita i ovde je potrebno sakupiti minimum 65 bodova od ukupnih 100.

Po uspešno položenom ispitu polaznici dobijaju potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći koju prilažu uz dokumentaciju za polaganje vozačkog ispita.